Tin vui: Đức Giám Mục Giáo Phận Ban Hành Sắc Lệnh Thành Lập Giáo Xứ Trường Thắng

print

Tin vui:

ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

BAN HÀNH SẮC LỆNH THÀNH LẬP

GIÁO XỨ TRƯỜNG THẮNG

         Giáo xứ Trường Thắng tọa lạc tại ấp Trường Hòa A, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Cách giáo xứ Bảy Ngàn 15 km.

       Vào tháng 11/năm 2015, được sự quan tâm và yêu thương của Đức Cha Stêphanô Giám mục Giáo phận Cần Thơ, Giáo điểm Trường Thắng được dâng Thánh Lễ vào mỗi ngày Chúa Nhật.

       Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Đức giám mục đã chấp thuận cho phép giáo điểm được tiến hành các thủ tục.

       Ngày 02 tháng 01 năm 2019, hoàn thành các thủ tục đến Chính quyền.

       Ngày 7 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận để Tòa giám mục Cần Thơ thành lập giáo xứ Trường Thắng. (QĐ số 1063/UBND-NC, V/v thành lập giáo xứ Trường Thắng).

       Ngày 16 tháng 5 năm 2019 Đức Giám Mục Giáo Phận ban hành Sắc Lệnh thành lập giáo xứ Trường Thắng ( SL số 07/SL-TGM/2019).

        Xin mọi người cùng tạ ơn Chúa với giáo xứ Trường Thắng chúng con, vì nỗi khát khao và ước ao của chúng con đã trở thành hiện thực: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn tron tình thương”.                     

                                          

                                       Giáo xứ Trường Thắng