Tôn Vinh Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa

print

Tôn Vinh Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa

Chúa Nhật 2 Lễ Phục Sinh  Năm C  24.02.22

vo ha 

 

I. Dẫn nhập:

Niềm Vui Mừng Đại Lễ Chúa Kitô Phục Sinh vẫn còn lan toả sâu đậm tới mọi Kitô Hữu tuần lễ Chúa Nhật thứ 2, sau ngày mừng kỷ niệm Chúa Sống Lại vào Chúa Nhật tuần trước.  Vì cớ, chúng con tin chắc rằng Chúa Giêsu Kitô  đã sống lại, là bảo chứng cho sự sống lại của mọi người tin Chúa. Từ đó, con người mới có được chổ dựa an lạc cho tinh thần, hầu góp phần làm cho đời sống hữu hình trên trần thế thêm an vui trước những gian nan thử thách. 

Chúa Nhật nầy cũng được dành riêng đặc biệt để tôn vinh “Lòng Thương Xót của Chúa,  Lòng Chúa Thương Xót, Lòng Lân Tuất, Lòng Chúa Ái Tuất vô bến bờ, Lòng Lân Mẩn của Chúa …”  như Thánh Kinh đã ghi lại từ ngàn xưa,  trong bài ca tụng Chúa của Mẹ Maria khi vừa tới thăm người chị họ Ysave: “Lòng thương xót của Chúa, trãi qua đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những người kính sợ Chúa” (Lc 1: 50). 

Từ đó và thực ra, sau khi tội lỗi thâm nhập vào thế gian, Thiên Chúa đã không tiêu diệt loài người, mà còn gởi Người Con duy nhất tới để cứu chuộc. Nên mọi tạo vật đều phải kính nhớ và suy phục Lòng Thương Xót của Thiên Chúa mọi giây mọi phút. 

Tới đầu thế kỷ 20 trong lịch sử cận đại, Thánh nữ Maria Faustina (1905-1938) nước Ba Lan, được mệnh danh là vị tông đồ của Lòng Chúa Thương Xót, riêng trong tập Nhật Ký số 669. Và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 (1920-2005) đã thiết lập ngày Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót vào Chúa Nhật thứ 2 mùa Phục sinh năm 2000. Xác quyết thêm, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng đã một lần nữa, chọn năm 2016 làm Năm Thánh Lòng Thương Xót, để toàn thể Hội Thánh chiêm ngưỡng, tôn vinh, và loan truyền một cách đặc biệt Lòng Chúa Thương Xót. Nên những bài Lời Chúa trong Phụng Vụ Thánh Chúa Nhật nầy, được đọc, suy niệm và thực hành với mục đích và  yêu cầu như bên trên. Vậy ta cùng đọc chính văn Lời của Người cùng xin ơn thêm soi sáng.

II. Lời Chúa 

 BÀI ÐỌC I: Cv 5, 12-16 “Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng”.

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành lang Salômôn; nhưng không một ai khác dám nhập bọn với các tông đồ. Nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài. Số những người nam nữ tin vào Chúa ngày càng gia tăng, đến nỗi họ mang bệnh nhân ra đường phố, đặt lên giường chõng, để khi Phêrô đi ngang qua, ít nữa là bóng của người ngả trên ai trong họ, thì kẻ ấy khỏi bệnh. 

Ðông đảo dân chúng ở những thành phụ cận Giêrusalem cũng tuôn đến, mang theo bệnh nhân và những người bị quỷ ám. Mọi người đều được chữa lành.

 

 BÀI ÐỌC II: Kh 1, 9-11a, 12-13. 17-19 “Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời”.

Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan, anh em của chư huynh, đồng phần chia sẻ sự gian truân, vương quyền và kiên nhẫn trong Ðức Giêsu Kitô, tôi đã ở đảo Patmô vì lời Chúa và vì làm chứng Ðức Giêsu. Một Chúa Nhật nọ, tôi xuất thần và nghe phía sau tôi có tiếng phán lớn như tiếng loa rằng: “Hãy viết những điều ngươi thấy vào sách và gởi đến bảy giáo đoàn ở Tiểu Á”. Tôi quay lại để xem coi tiếng ai nói với tôi. 

Vừa quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa bảy chân đèn bằng vàng đó tôi thấy một Ðấng giống như Con Người, mặc áo dài và ngang lưng thắt một dây nịt bằng vàng. Vừa trông thấy Người, tôi ngã xuống như chết dưới chân Người; Người đặt tay phải lên tôi và nói: “Ðừng sợ, Ta là Ðấng trước hết và là Ðấng sau cùng, Ta là Ðấng hằng sống; Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời. Ta giữ chìa khoá sự chết và địa ngục. 

Vậy hãy viết những gì ngươi đã thấy, những điều đang xảy ra và những điều phải xảy ra sau này”.

 

 PHÚC ÂM: Ga 20, 19-31 “Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa.

 Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

 Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”. Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. 

Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!” 

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

 

III. Đôi dòng ghi chú và tâm tình.

Trước hết, bài đọc 1 trong sách Tông Đồ Công Vụ do Thánh Luca ghi lại. Có hai thành quả hay ơn phúc từ Chúa Giêsu phục sinh trên các tông đồ.

 Một là Chúa cho các ông, gốc dân chài cá, ít học, nhút nhác, không tài ăn nói, không biết diển thuyết như nhà hùng biện, mà lại được quyền năng làm nhiều phép lạ, đến độ hình bóng của Phêrô khi đi ngang qua, ngả trên ai, người đó cũng lành bệnh, kể cả người bị quỉ ám.

Hai là nhờ ơn Chúa Phục Sinh, uy tín của các tông đồ thêm lên cao trước tín hữu và cả lương dân. Tất những việc  các tông đồ làm, đều có mục đích khơi dậy niềm tin của mọi người vào Đức Kitô. 

Con có đủ tin tưởng vào Đức kitô của mình chưa? Hay là còn than trách Người đủ điều vừa khi  gặp chướng ngại  khảo đảo nhỏ?

Qua bài Phúc  Âm, sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra hai lần cách nhau 8 ngày để huấn luyện đức tin thêm cho các tông đồ. 

Lần đầu, ngay chiều ngày Phục Sinh, Chúa Giêsu trong thân xác con người nhưng không bị vật chất cản trở, nên có thể xuất hiện trong căn nhà đang kín cửa. 

Lời chào mừng đầu tiên của Chúa, là  chúc bình an cho các môn đệ. Bình của Chúa là bình an thật từ trong thâm tâm, dù đang sống trong hoàn cảnh xáo trộn bên ngoài. Bình an nầy là món quà của Thánh Thần, để các Ngài cùng chia sẻ lại và  thông truyền cho mọi người tin Chúa.

Thánh Gioan cũng cho thấy, Chúa Giêsu vẫn giữ vết thương trên tay và cạnh sườn và cho các môn đệ xem,  để chứng minh Người đang đứng đây, đúng là Chúa Giêsu, đã bị đóng đinh, đã chết và đang hiện diện trong căn nhà đóng kín. Có nghĩa là anh em tin đi. Chính Thầy đây, đang sống thật.

Quan trọng nhất, là ngay ngày phục sinh Chúa Giêsu đã thổi hơi trên các môn đệ,  trao ban Thánh Thần cùng với quyền tha tội. 

Trước những bằng chứng tỏ tường, những  người có mặt trong phòng hôm đó tin Chúa cách dễ dàng. Nhưng khi các tông đồ kể lại việc trên cho ông Tôma vắng mặt, thì ông đòi bằng chứng thực nghiệm: ông phải xỏ tay vào lỗ đinh và cạnh sườn Chúa, thì mới tin. 

Nên, 8 ngày sau, Chúa Giêsu tái hiện trong căn nhà đóng kín cửa đó, có mặt Tôma. Chúa Giêsu bảo Tôma “hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”.

 Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!”. Khi được Chúa mở mắt đúc tin,  lần nầy Thánh Tôma suy phục Thầy như vị Chúa, mà còn cao cả như Thiên Chúa vi  nghĩa Giavê đầy uy quyền như Cựu Ưóc mô tả  (Giuđita ch 16). 

Nên, tin trước hết là tự mình trực tiếp chấp nhận vị đó, người đó, điều đó là thật, là giá trị rồi dám đi theo, làm theo, sống theo, chết theo. Thứ đến, tin cũng còn chấp nhận theo ý nghĩa trên, qua uy tín của người trung gian mà mình cho là xứng đáng. Đây là không thấy mà tin. Đức tin nầy, có thể cao cấp hơn.

Chúng con là hậu sinh 20 thế kỷ sau biến cố phục sinh của Chúa. Dựa vào uy tín của Thánh Kinh,Thánh Truyền, cũng như cách sống cùng mẩu gương hi sinh và dám liều mạng vì Chúa bằng nhiều cách, của bao thế hệ Kitô hữu đi trước, chúng con tin Chúa là đường, là sự thật, là sự sống của chúng con. 

Ngoài ra, dù đã nhiều lần chống lại Chúa, nhưng Chúa đã ban rất nhiều ơn phúc, do Lòng Chúa Thương Xót, để giúp chúng con có cơ hội quay về và tiến tới gần Chúa mỗi ngày một hơn.

Trở lại bài đọc 2 trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan gởi đến bảy Giáo Đoàn ở Tiểu Á, qua một  thị kiến  của Người,  do Chúa cho thấy,vào một Chúa Nhật trên đảo Pátmot (thuộc Hy Lạp, trong Địa Trung Hải). Tóm gọn trong câu cuối,  có ba điều giúp tín hữu giữ vững lòng tin vào uy quyền của Chúa Giêsu:

– “Ta là đầu và là cuối” (Alpha và Omega).  Thiên Chúa là khởi nguyên và chung cục. Không gì thay đổi. Nên là tín hữu, hãy vững tin vào Lời Chúa dạy. Người là nguồn gốc của ta và cũng là vận mệnh sau hết của ta, tuỳ cách ta sống.

– “Ta là Ðấng hằng sống; Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời”. Nhắc lại mầu nhiệm tử nạn – chết chỉ chừng 3 ngày – và phục sinh của Chúa (sống mãi trong chính Chúa vì Người là sự sống) và trong mọi người Chúa dựng nên, là Giáo Hội, là nước trời mới. 

– “Ta giữ chìa khoá sự chết và địa ngục”. Chúa Giêsu có toàn quyền trên cái chết đời nầy và cái chết đời sau (lời nầy có vẻ răn đe cho sợ mà tránh tội). Thực sự,   Chúa phục sinh đã thắng tất cả hai quyền lực u ám trên. Nếu ta vững tin và thực hành Lời của Người, ta cũng sẽ chiến thắng như vậy. 

IV. Xin Dâng Lời Cầu

Chúa Kitô đã chết cho nhân loại vì lòng thương xót chúng con. Rồi Chúa đã sống lại, vì Chúa  quyền phép và  toàn năng.

Xin cho mọi thành phần dân Chúa là Hội Thánh cùng cộng tác với nhau trong việc xây dựng và bảo tồn nước Chúa.

Xin cho thế giới hôm nay được sống trong bình an, thoát khỏi chiến tranh, đói nghèo, loạn lạc.

Xin cho những ai đang thất vọng từ thể xác đến tinh thần về cá nhân, gia đình, xã hội, cộng đồng, tìm được sự nâng đỡ thích hợp, để biến những đau thương thành sức mạnh  trong bình an của Chúa. 

Xin cho mọi người trong Họ Đạo chúng con, sau những khủng hoảng đức tin, biết đứng dậy theo gương thánh Toma, ra đi làm chứng về Chúa Phục sinh cho mọi người. 

Chúa Kitô Phục Sinh đã hiện ra để củng cố đức tin cho các tông đồ. Xin cũng giúp chúng con nhận ra Chúa vẫn còn hiện diện mỗi ngày trong đời sống chúng con, để chúng con tìm được bình an của Chúa trong tâm hồn, khi an vui cũng như mọi lúc gian nguy. 

Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm và lòng từ bi của Chúa  còn muôn thuở. Amen. Alleluiah.