Trái Ngọt Đầu Mùa.

print

Trái Ngọt Đầu Mùa.

          Giáo Xứ Thiết An âm ỉ niềm vui gần cả tháng nay chuẩn bị Thánh Lễ tạ ơn của Tân linh mục Giuse Trần Văn Phương- người con của giáo xứ.

          Sáng ngày 19/6/2020 bầu trời Thiết An trong trẻo hòa với niềm vui của Giáo Xứ, niềm vui phơi trên nét mặt đoàn dân Chúa, vì lời cầu nguyện liên lĩ của mọi người đã được Chúa đáp lại bằng cách ban tặng cho giáo xứ thêm một Mục Tử- Trái Ngọt Đầu Mùa!

          Trong bài giảng lễ, Cha giáo đã xác tín cho chúng ta: “ Ơn gọi linh mục là một mầu nhiệm cao quý” như lời Thầy Chí Thánh Giêsu; “ Không phải các con chọn Thầy nhưng chính Thầy chọn các con”

          Khi tham dự thánh lễ tạ ơn, ai cũng cảm nhận một điều thánh thiện huyền diệu không thể giải thích được. Thật vậy, chính Tân Linh Mục đã cảm nhận được tình yêu thương cao cả mà Chúa đã giành tặng ban cho mình, vì thế trong tin yêu và hy vọng Cha mới đã nỗ lực sống trung thành với ơn gọi nhiệm mầu đó bằng năm tháng nỗ lực tu học.

          Người đời lắm khi thắc mắc Chúa có công bằng không khi Ngài chọn gọi cậu này mà không chọn cậu kia, gia đình đó ông bà đó thế này thế nọ. Từ ngàn xưa đã có những thắc mắc kiểu đó khi Đức Giêsu đi rao giảng. Ông Giêsu này chẳng phải con của Ông Giuse và Bà Maria đó sao?

          Thánh giá càng nhiều vinh quang càng cao. Đối với Thiên chúa không gì là không thể!

          Ơn gọi cao quí mà cái gì cao quý thì sẽ phải gìn giữ. Thiên chức linh mục cao quý được trao vào tay con người ví như kho báu được chứa đựng trong bình sành dễ vỡ vì thế cha mới sẽ phải dìm mình trong đời sống cầu nguyện, sốt sắn cử hành mầu nhiệm thánh, các bí tích, phải tinh luyện mình trong ơn thánh Thiên Chúa nhưng với sức mọn hèn Cha rất cần sự yêu thương cầu nguyện của mọi người.

          Dưới chân thập giá con người đã cảm nhận được tình yêu cao cả của Thiên Chúa. Thì hôm nay trên bàn thánh này giáo xứ Thiết An cũng cảm nhận được tình yêu cao vời của Chúa qua hình ảnh của Tân Linh Mục. Mọi người đã cúi đầu cảm nhận giây phút ngọt ngào này và cảm ơn Ông Bà Cố đã quảng đại dâng hiến người con mình cho Chúa, để niềm vui của gia đình hôm nay cũng là niềm tự hào của giáo xứ vì có thêm Tân Linh Mục- Người con Tuyệt Vời của họ đạo.

          Ơn Gọi Nhiệm Mầu- quý giá, xin mọi người tiếp tục gìn giữ bằng cách thêm nhiều lời cầu nguyện cho cha trên bước đường dấn thân mang Tin Mừng Chúa đến cho muôn dân.

Tieu Ho