Trong  Ánh  Mắt

print

    Trong  Ánh  Mắt

 

Chẳng mấy ai không nhìn đời là cõi phúc’?

Săn tìm tiền, tình, danh, thế, quyền uy;

‘phải ra đi’ ! Được mang theo điều gì;

Tay chắp trắng ‘âm hồn’ ôm cay đắng !!  

 

Đời trá hình hào phóng hạnh phúc tặng?

Có được rồi phút chốc ‘gió’ cuốn đi’!

Cảm giác tiếc xót, mộng ước mà chi ?

Khí phách làm gì, tâm tư trăn trở ?…

 

Sống danh thơm, nhân cốt cách : ‘hơi thở’.

Nay chưa ló dạng, thắp thoáng mai ngày…

Hi vọng ‘ấy’ như mùi hương lan bay !

‘về đất mẹ’ ! Danh lưu thơm hậu thế.

 

Ai khát tiền vào cuộc chơi ‘cả thể’

Quên cảnh nghèo, người khổ, ‘giống xưa mình’ ??…

Người bệnh nặng co ro, chết lặng thinh

Nơi nào…mặc ! Đời ‘mát’ cứ ‘tươi’ đã !

 

Ai phán bảo mây bay: dừng !  -hả dạ !…            

Che nắng trời gay gắt xót màu da

Đổ bóng râm hoa viên sắc mượt mà

Người qua lại nào ai không thích thú ?

 

Chớ quên: trái đất ‘nhà chung’ người, thú

Cùng sinh sôi sống phúc, mỗi cơ ngơi…

Muôn thú sợ người…người sống với người

Sẻ chia nhau tạo phúc đời êm ả !!

 

Ai không mừng ? Trời đổ mưa lã chã !!

Tưới đất mềm thuận tiện việc cày bừa

Nông phu chẳng phải đợi: sáng, chiều, trưa’…

Mùa thu hoạch phong nhiêu vẫn đầy vựa .

 

Ai nghĩ đời đích thị ‘chốn nương tựa’ ?…

Mà không nghĩ: người phải thế mới là…

Đời nay đáng sống, mai đây về nhà !

Phúc này ngắn, hạnh phúc sau muôn thuở !

                  

                                                          Lm. Hải Uyên 08.22.