TTMV GPCT Thông Báo: Tạm Hoãn Một Số Sinh Hoạt Mục Vụ.

print

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

TRUNG TÂM MỤC VỤ

THÔNG BÁO

V/v: TẠM HOÃN MỘT SỐ SINH HOẠT MỤC VỤ.

Kính gửi:

Quý Cha,

quý Tu sĩ, quý Bà con Giáo dân,

Vì tình hình mới của đại dịch Covid 19,

Những sinh hoạt sau đây tại Trung Tâm Mục vụ GP. Cần thơ, phải tạm hoãn, cho đến khi có thông báo mới:

  1. Huấn luyện Giáo lý viên cấp Giáo phận, Tuần 2, Khóa VII (3-8/8).
  2. Chầu Thánh Thể (6-7/8).
  3. Thường huấn Tu sĩ GPCT (10-13/8).
  4. Đại hội giới trẻ (15/8).
  5. Huấn luyện Giáo lý viên, Khóa nâng cấp (17-21/8).
  6. Đại hội Thánh kinh (22/8).

Nay thông báo

Trung Tâm Mục Vụ GPCT/01.08.2020.