Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Giuse

print

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Giuse

Bản Tun cu nht này phng theo bn “Cu nht kinh nguyn” ca Dòng Cát Minh Sài Gòn, vi nhng bài suy nim đặc sc v quyn chc, nhân đức và t tâm ca Thánh C, da trên cơ sở giáo lý di dào, có sc hun đúc lòng tôn sùng, trông cậy Thánh nhân.

Ta nên làm Tuần cu nht mi khi mun xin mt ơn trọng đại, nht là trước hai l Kính Thánh C hàng năm. Cũng có nhiu con cái Cha Thánh làm tun Cu nht liên tc sut tháng 3 để t lòng kính m Người.

Nếu kết hp s tôn sùng Thánh Th Chúa Giêsu và Đức Mẹ vi s tôn sùng Thánh C thì tun Cu nht càng hu hiu hơn.

Khi làm việc tuần Cửu nhật, có thể theo chương trình sau đây:

1-Kinh dọn mình

2-Bài suy niệm

3-Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh

4-Kinh cầu Thánh Giuse

5-Kinh bảo trợ những vụ khó khăn

6-Bài hát kính Thánh Cả Giuse

I.KINH DỌN MÌNH

-Kính Đức Chúa Thánh Thần

-Kính Tin kính

-Nếu làm vào giữa giờ kinh thì thôi đọc hai kinh này.

*Lạy Thánh Cả Giuse, là Đấng phù hộ mạnh thế trước Toà Thiên Chúa, là Cha nhân hiền của chúng con. Chúng con thỏa dạ xiết bao khi nghe Thánh Terexa, người con hiếu thảo trung thành của Cha, quả quyết không hề bao giờ khẩn cầu Cha mà vô hiệu. Vì vậy, trong tuần cửu nhật này, chúng con hết lòng tin cậy chạy đến cùng Cha. Xin Cha cầu bầu cho chúng con trước Toà Chúa Giêsu là Đấng xưa Cha đã nhiệt thành bảo hộ, Đấng đã chẳng nề trọng kính và vâng lời Cha, như một người con thảo. Amen.

II.PHẦN SUY NIỆM

NGÀY THỨ NHẤT

Ta hãy suy: Thế lực Thánh Cả Giuse khiến ta sốt sắng tôn sùng Người.

Muốn hiểu thế lực của Người, ta hãy vào xem Thánh Gia thất xưa tại Nazarét. Nơi đây, có Ngôi Thiên Chúa mặc lốt hài nhi. Nơi đây, các Thiên thần cung kính run sợ, sấp mặt xuống đất không dám nhìn dung nhan Chúa. Nơi đây, có Đức Mẹ Maria, Nữ Vương trời đất, là kiệt tác của tay Đấng toàn năng, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, cũng là Đấng ban phát mọi ơn phúc. Tóm lại, nơi đây tràn đầy mọi điều đẹp lòng Chúa-Cả Ba Ngôi.

Chẳng phải chỉ có Chúa Giêsu cùng Đức mẹ ở đây, song còn có một Gia trưởng điều khiển mọi việc cửa nhà các vô cùng đầm ấm. Chúa Giêsu đã tỏ dạ yêu đương và hết lòng vâng phục Người. Một gia trưởng mà các thien thần đều kính cẩn đem mạng lệnh của Đấng Cao Cả tới cho Người. Một gia trưởng có nhiệm vụ giữ gìn, nâng đỡ, dưỡng nuôi Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ bằng việc làm vất vả. Một gia trưởng đã làm phận sự cao trọng hơn phận sự các Đấng Tiên tri, Gia trưởng đó chính là Thánh Cả Giuse. Còn danh vọng nào sánh cho bằng! Chức cao cả ấy giục ta phải tôn kính Người hết dạ.

Lời cầu nguyện:

Lạy Thánh Cả Giuse, là Đấng Chúa đặt lên làm chủ nhà Chúa, xin ghé mắt thương xem các gia đình chúng con. Hãy đưa tay mạnh mẽ hộ vực chở che và cầu cùng Chúa xuống cho gia đình chúng con được trung thành cùng Chúa và Hội Thánh chẳng tơ hào. Lại cho mọi người trong gia đạo được an bình, thỏa thuận, hiệp hòa, nhất là sau này được sum họp cùng nhau trên cõi hằng sống.

*Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (. . .) chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

-Lạy Cha, -Kính mừng, -Sáng danh.

(Phần này đọc lại mỗi ngày)

NGÀY THỨ HAI

Ta hãy suy: Các nhân đức Thánh Cả Giuse khiến ta sốt sắng tôn sùng Người.

Thánh Giuse có đủ mọi nhân đức mà Người đã thực hiện một cách phi thường, xứng đáng với một vị Đại Thánh, Phúc âm đã khen Người là Đấng công bình chính trực, nghĩa là nên thánh nên lành, đầy đủ mọi công nghiệp phúc đức.

Sứ mạng siêu phàm Thiên Chúa trao phó cho Người là làm chủ Thánh gia, làm Cha đồng trinh Chúa Con và Bạn trăm năm Đức Mẹ. Chức vụ Người càng lớn thì ân sủng Chúa đã ban xuống cho Người càng nhiều. Đã vậy, sự tiếp xúc thân mật hằng ngày với Chúa Con và Đức Mẹ lại là một nguồn tăng trưởng thánh đức liên tục cho Người. Linh hồn Thánh Cả là một kỳ công của ân sủng và đạo hạnh.

Ai kể cho xiết, ai khen ngợi cho cùng Đức tin mạnh mẽ, nhanh nhẹn của Thánh nhân, khi gặp cơn gian nan thử thách? Dức trông cậy của Người không bờ bến, hằng thuận theo ý Chúa an bài. Đức Phục tùng mau kíp kiên trì, khi có lệnh bởi trời ban xuống. Đức Cần mẫn siêng năng, không hề vất vả, ưa sống cần lao, ham mê hoạt động.

Lời cầu nguyện:

Lạy Thánh Cả Giuse rất trung thành vâng theo ơn Chúa Thánh Thần điều khiển, xin cầu cho chúng con được biết Thánh Ý Chúa phân định phải chọn bậc sống nào. Xin chớ để chúng con lầm lạc trong việc quan trọng nhất đời chúng con, bây giờ và mai hậu. Lại xin cho con cái thánh Cả được vững vàng vâng theo Thánh ý Chúa, quý trọng bậc sống mình, và giữ các nhân đức xứng hợp.

*Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (. . .) chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

-Lạy Cha, -Kính mừng, -Sáng danh.

NGÀY THỨ BA

Ta hãy suy: Về đức khiêm nhượng, khó nghèo và tinh thần cầu nguyện của Thánh cả Giuse.

Trong các nhân đức Thánh Cả, ta hãy chiêm ngưỡng đức khiêm nhường của Người. Là con dòng Đavít trâm anh, Người chẳng nề vất vả làm nghề thợ mộc mà sinh sống. Giữ hai kho báu bởi trời, là Chúa Con và Đức Mẹ, Người vẫn thinh lặng khiêm nhường, không hề mở miệng khoe khoang. Người đã đọc được cùng Hai Đấng sự khiêm nhường và lòng yêu chuộng đời sống ẩn dật.

Ai nói cho cùng, Người ham chuộng làm việc trong cảnh khó nghèo, mà Người đã biến thành Phúc thứ nhất của Tin Mừng?

Ai suy cho thấu, đời sống nguyện cầu thân mật của Người đối với chúa Giêsu và Đức Mẹ?

Ngót ba mươi năm trường, ngày đêm, Người hằng chung sống với Hai Đấng trong một nhà, ăn chung một bàn, làm chung một việc, chỉ lo lắng cho Hai Đấng, và Hai Đấng cũng lo lắng cho Người cách vô cùng hoàn hảo. Đẹp đẽ thay, sốt mến thay, cảnh Thánh Cả Giuse cầu nguyện chung cùng Chúa Con và Đức Mẹ! Lòng Người tràn ngập ơn phước ngần nào! Ai mà chẳng ước ao phận Thánh Cả? Chính vì thế, những linh hồn yêu mến đời sống nội tâm, đời sống cầu nguyện đều chọn Người làm Gương mẫu và Bổn mạng.

Lời cầu nguyện:

Lạy Thánh Cả Giuse là Đấng hộ vực Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, con xin gửi gấm nơi Thánh Cả các thiếu nhi và thiếu nữ công giáo. Xin khứng phù hộ giữ gìn những tấm lòng trong tắng khỏi mọi hiểm nguy, cùng thúc giục giới trẻ dịu dàng yêu mến Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Cả, để được ơn nâng đỡ này và hạnh phúc vô cùng đời sau.

*Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (. . .) chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

-Lạy Cha, -Kính mừng, -Sáng danh.

NGÀY THỨ BỐN

Ta hãy suy: Về đức Trinh khiết của Thánh Cả Giuse.

Chỉ có thiên thần bởi trời xuống mới ca ngợi đức Trinh bạch của Thánh Cả cho xứng được! Để có một quan niệm về sự trong trắng tuyệt luân của Người, ta nên nhớ lại vì danh nghĩa và mục đích nào, Thiên Chúa đã đặt Người bên cạnh Chúa Giêsu và Đức Mẹ.

Trong tất cả loài người, qua muôn thế hệ, Thánh Cả Giuse được kén chọn để làm Bạn trăm năm Đức maria, là Đấng trong sạch hơn chín phẩm Thiên thần, là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh, là Từ mẫu của Ngôi Lời nhập thể. Với danh nghĩa ấy, Người đã thương yêu, hộ vực Bà, và bảo toàn danh thơm tiếng tốt cho Bà trước mặt thiên hạ.

Ôi, trinh khiết thay, tâm hồn Người trong trắng như Thiên Thần đã toả nực mùi hương thơm ngào ngạt! Dịu ngọt thay, mùi vị Đức đồng trinh toát ra bởi ngực Thánh Cả, nơi mà Chúa Hài nhi bao lần đã ngủ lịm êm đềm! Trong sạch ấy, tay Người đã bồng bế Chúa Con và giúp đỡ Đức Mẹ! Ôi, ai hiểu thấu lòng tinh khiết vẹn tuyền Thánh Cả! Ai ca tụng cho cùng? Ai kể cho xiết những ơn lành Người xin được nơi Chúa, cho những linh hồn muốn theo gương trinh khiết của Người.

Lời cầu nguyện:

Lạy Thánh Cả Giuse phước lộc, là Cha Chúa Giêsu và Bạn trinh khiết Đức Mẹ, xin hãy làm Đấng bảo trợ con. Xin lấy dây tình thân ái của Người đối với Hai Đấng mà ràng buộc lấy con! Từ đây, tấm lòng rất nhân lành, rất trong sạch của Người sẽ nên chốn ẩn dật trước mọi nguy nan cám dỗ. Qua Thánh Cả, con đến cùng Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Và theo gương Hài Đồng, con sẽ kính yêu Thánh Cả trọn đời.

*Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (. . .) chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

-Lạy Cha, -Kính mừng, -Sáng danh.

NGÀY THỨ NĂM

Ta hãy suy: Về sự kính mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ nơi Thánh Cả Giuse.

Lạ lùng thay, thắm thiết thay, mối tình Thánh Cả dành cho Chúa Hài Đồng! Đó là mối tình của Cha hiền dành cho người con duy nhất, đẹp đẽ, khôn ngoan. Cũng là mối tình của con thảo dâng lên Chúa Cả cao sang, toàn năng, nhân hậu. Yêu con cũng là mến Chúa – Mến Chúa cũng là yêu con. Thiên nhiên và ân sủng đã phối hiệp cách lạ lùng nơi tình yêu ấy!

Khi Cha trên trời muốn ban cho con Ngài một người cha dưới thế, thì lẽ tất nhiên phải phú vào lòng ông một tình phụ tử xác thực, sâu sắc, chân thành. Thiên Chúa đã ban tình yêu của chính mình cho Thánh Cả, cũng như đã ban cho Thánh Mẫu, tuy mức độ khác nhau, để hai Đấng làm cha, làm mẹ con Ngài.

Biết bao lần, lòng Thánh Cả chẳng bừng cháy khi chiêm ngưỡng Hài nhi mũm mĩm, trắng hồng nằm trên mớ cỏ xanh? Còn cái vui nào hơn cái vui thấy hài nhi, theo dòng năm tháng, “cứ tấn tới thêm và khôn ngoan, vóc dạng và ân sủng trước mặt Thiên chúa và trước mặt người ta”? Đấng đem lửa xuống thế gian mà chẳng khởi sự đốt lên trong lòng cha mình sao?

Tưởng nhớ Giêsu, lòng đã ngọt ngào – Thấy mặt Giêsu, mật nào khá sánh! (Jesu dulcis memoria – Dans vera cordis gaudia – Sed super mel et omnia – Eius duleis praesentis)

Đồng thời, Thánh Cả Giuse cũng dành cho Mẹ Maria mối tình yêu thắm thiết trinh trong, đượm nhuần cung kính xứng vị Mẹ Thiên Chúa. Càng chung sống, Người càng cảm mến cái bầu không khí thanh sảng trong gia đình, do Mẹ tạo nên bởi đức hạnh và ân sủng dạt dào.

Lời cầu nguyện:

Lạy Thánh Cả Giuse, no đầy vinh phước, vì tình thương yêu mặm nồng của Ba Đấng khi còn ở thế gian, xin Người khứng giúp con nên thánh thiện. Xin Người hãy làm linh hướng và kiểu mẫu cho tất cả các linh hồn ái mộ đàng trọn lành và tình mến Chúa. Lạy Đấng được vinh phước thông và tình mến Chúa. Lạy Đấng được vinh phước thông hiểu đàng trọn lành: Mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ trước tiên, xin hãy giúp con được yêu mến cho thực, để chung cùng Thánh Cả và nhờ Thánh Cả, con biết mến yêu Đức Mẹ hầu gặp Chúa Giêsu, mà kính mến Người muôn đời.

*Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (. . .) chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

-Lạy Cha, -Kính mừng, -Sáng danh.

NGÀY THỨ SÁU

Ta hãy suy: Về thể lực Thánh Cả cầu bầu cho kẻ tôn kính Người.

Muốn biết thể lực Thánh Cả trên thiên đàng ngày nay, không gì bằng nhớ lại công việc Người đã làm xưa trong nhà Nazarét. Nơi đây vì phận sự Gia trưởng, Người đã xếp đặt mọi công việc cho Đức Mẹ và Chúa Con. Ngót ba mươi năm trường, Hai Đấng đã lấy làm hạnh phúc được vâng lời Người trọn vẹn, chẳng lấy chi làm sung sướng cho bằng là vừa lòng đẹp ý Người luôn.

Ấy là thể lực Người ở trần gian; huống chi trên Thiên đàng, quyền uy Người còn lớn hơn gấp bội. Có lẽ nào trên chốn vinh quang, Chúa Giêsu và Đức mẹ lại phải lạt lòng yêu mến đốiv ới Người? Tất nhiên lời cầu nguyện của Người phải mạnh thế dường nào! Đấng Cứu Thế vừa thấy đôi tay, suốt ba mươi năm, đã làm lụng vất vả để nuôi mình, rày chắp lại van xin, thì cầm lòng sao được mà chẳng mau kíp ban ơn?

Lời cầu nguyện:

Lạy Thánh cả Giuse, con xin Người dâng lời con cầu nguyện, qua tay dịu dàng Đức Mẹ, lên tòa cao sang Chúa Giêsu, Đấng xưa đã khứng làm con Thánh Cả, ắt con sẽ được như lòng. Bởi Mẹ Thánh Teresa đã quả quyết không lần nào Người xin sự gì với thánh Cả mà không được.

Với niềm trông cậy ấy, con khiêm cung phó thác mình và mọi người thân thuộc trong tay nhân từ Thánh cả, xin Người gìn giữ chở che trong những khốn khó xác hồn. Con cũng xin dâng lên Thánh cả nguyện vọng của những người ốm đau bệnh tật, sầu khổ gian truân, để họ được ủi an cứu chữa. Sau hết, xin Thánh Cả cầu bầu cho chúng con biết nhẫn nhục, vâng theo ý Chúa trong mọi nỗi trần phiền đau khổ, và lợi dụng mọi cơn thử thách để nên thánh, nên lành.

*Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (. . .) chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

-Lạy Cha, -Kính mừng, -Sáng danh.

NGÀY THỨ BẢY

Ta hãy suy: Về gương Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh tôn sùng Thánh cả Giuse.

Chính Chúa Giêsu là thầy dạy đầu tiên và mẫu gương cao trọng về sự tôn sùng Thánh cả. Có lẽ nào ta không kính mến Đấng mà Chúa đã quý yêu hết lòng? Có lẽ nào ta chẳng cậy trông đấng mà trót đời Chúa đã gởi tấm thân ngàn ngọc? Làm sao ta lại không đặt hết tin tưởng vào lưòi cầu nguyện của Đấng, mà xưa Chúa đã vâng lời như con thảo?

Đức Mẹ cũng đồng tình với Chúa Con mà dạy ta kính tôn Thánh Cả Giuse. Ngoài Chúa Giêsu, Đức Mẹ chẳng hề quý mến ai hơn Bạn trăm năm thanh tịnh của mình, ngày ngày sống chung thân thiết, bữa bữa giúp đỡ tận tình, lưỡi nào nói được! Ngày nay, trên trời, Đức Mẹ muốn làm hiển vinh Thánh Cả, nên thường chuyển thông nhiều ân phước xuống những kẻ nhiệt thành kính tôn Người.

Giáo Hội, là Thánh Gia mở rộng, Thánh Gia nối dài, cũng nhiệt liệt tôn sùng Thánh Cả. Năm 1870, Đức Giáo Hoàng Piô IX, trước những ưu tư thời đại, muốn phó mình và giáo hữu trong tay Thánh Cả hộ phù, đã tôn Người làm Quan thày toàn thể Giáo Hội, và truyền dạy hàng năm phải mừng lễ trọng thể kính Người. Càng ngày ta càng nhận thấy: vinh quang Người chiêu đãi, nhân đức Người sáng ngời, lời cầu Người vạn năng, sự can thiệp Người mạnh thế. Và lòng sùng mộ của mọi tầng lớp trong Giáo Hội quy về Thánh cả, như về một vị Cha già vô cùng phúc hậu.

Lời cầu nguyện:

Lạy Đấng Bảo trợ rất mạnh thế của Hội Thánh, con xin phúc thác cho Người mọi nhu cầu của Hội thánh, làm Mẹ chúng con. Xin hộ vực Đức Thánh Cha và hàng giám mục. Xin cho các linh mục, các tu sĩ nam-nữ được trau dồi mọi nhân đức xứng bậc cùng nhiệt thành lo phần phúc các linh hồn. Xin phù hộ các giáo hữu, nâng đỡ người lành, cải thiện người ác, hướng dẫn lương tâm tìm về nhà Cha. Xin cứu vớt các linh hồn nơi luyện ngục, hãy làm tê liệt các mưu chước quỷ ma.

*Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (. . .) chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

-Lạy Cha, -Kính mừng, -Sáng danh.

NGÀY THỨ TÁM

Ta hãy suy: Về lòng nhân hậu của Thánh Cả Giuse đối với đoàn con kính mến Người.

Thánh Giuse là người công chính, đấng thánh thiện tuyệt vời. Người thuộc về Khởi nguyên Đạo Chánh. Người là Hiền phụ Chúa Giêsu. Chính Chúa đã nhìn nhận Người là Cha, tùng phục Người mọi đàng, và thánh hóa Người qua bao năm chung sống. Còn hình ảnh nào cao đẹp, cảm động bằng hình ảnh Người bồng Ấu Chúa trên tay, hoặc dắt đi lẫm chẫm bên mình? Sứ mạng Người là làm Thiên thần hộ thủ của Ấu Chúa.

Thánh Cả lại là hiền phụ Đức Mẹ, mà trót đời Người hết dạ khuông phù, một lòng kính ái. Nhân đức Người lấp lánh như sao sáng trên trời. Ngày nay trên chốn vinh quang, Chúa Giê su tôn trọng Người, và coi lời cầu nguyện của Người như một mệnh lệnh.

Tuy cao xa mà Người lại rất gần gũi, rất thông cảm nỗi niềm con cái, sẵn sàng ra tay cứu giúp chẳng nền. Sinh thời, Người đã trải qua cảnh phù trầm nhân thế, nếm đủ mọi mùi đắng cay, nên dễ xót thương thân phận lao đao con cái.

Trẻ nhỏ Người thương yêu, bậc già Người săn sóc, chuyện gia đình Người giúp đỡ, việc Giáo Hội Người lo toan. Nhất là trong đời sống hằng ngày, giữa những thử thách thường xuyên, sự can thiệp của Người càng mau mắn hữu hiệu, Thánh Cả là Cha hiền, con cái đến gõ cửa lúc nào cũng sẵn sàng mở. Nguồn lân tuất của Người không bao giờ cạn.

Lời Cầu nguyện:

Lạy Thánh cả Giuse là Cha nhân hậu, xin cho chúng con được thấy sự săn sóc kính nhiệm, nhưng vô cùng chu đáo của Cha. Chúng con ước nguyện cho sự tôn sùng Cha mở rộng khơi sâu, để Thiên Chúa được hiển vinh, các linh hồn được hạnh phúc. Chớ gì những ai kính mến Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Ngài, thì cũng biết tôn sùng Cha nữa.

*Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (. . .) chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

-Lạy Cha, -Kính mừng, -Sáng danh.

NGÀY THỨ CHÍN

Ta hãy suy: Về những ơn ích do lòng sùng kính Thánh Cả Giuse.

Nói về ơn ích vô vàn vô số, phần xác phần hồn do sự cầu bầu của Thánh Cả từ xưa tới nay, tưởng không gì bằng nại đến kinh nghiệm sống của các thánh.

Thánh sư Têrêxa-Avila đáng kể vào hàng đệ nhất tông đồ của Thánh Cả, không phải bằng lời giảng mà bằng kinh nghiệm và hành động. Lập được 17 đan viện Cát-minh, Bà đã dâng kính Thánh Cả 13 nhà. Trong các tác phẩm của Bà, Bà đều nói nhiều đến những ơn lạ Thánh Cả đã xin cùng Chúa cho Bà và tu hội.

Bà viết: “Tôi thấy không lần nào xin sự gì cùng Thánh Giuse mà không được. Dường như Thiên Chúa ban cho các thánh giúp ta việc này việc nọ. Nhưng kinh nghiệm cho tôi biết Thánh Giuse giúp chúng ta trong mọi trường hợp. Những ai không tin lời tôi, hãy thử mà xem”.

Mẹ đáng kính Maria Agređa trong tác phẩm thời danh của Bà, nhan đề “Thành Trì Thiên Chúa”, đã chép những dòng sau đây: “Sự cầu bầu của Thánh Cả Giuse thực là mạnh thế, để gíup ta giữ đức trong sạch, gỡ mình khỏi lỗi, thêm lòng kính mến Đức Mẹ, được ơn chết lành, khỏi ma quỷ cám dỗ, được sức khoẻ phần xác cùng sự cứu trợ trong mọi hoàn cảnh khó khăn, và để các gia đình hiếm muộn được sinh con cái”.

Lời cầu nguyện:

Lạy Thánh cả Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy. Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phú chúng con, và chúc lành cho chúng con.

*Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (. . .) chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

-Lạy Cha, -Kính mừng, -Sáng danh.