Tường thuật Đại Hội Giới trẻ Thế giới Panama 2019, 23.01.2019

print