Tường thuật Đức TGM Marek Zalewski, Đại diện Tòa thánh tại Việt Nam, viếng thăm mục vụ Giáo phận Phan Thiết

print
TƯỜNG THUẬT