Văn hoá giao tiếp: Bài 6: Văn Hóa Giao Tiếp Qua Điện Thoại

print

Văn hoá giao tiếp: Bài 6: Văn Hóa Giao Tiếp Qua Điện Thoại

THẦY GIUSE NGUYỄN VĂN QUÝNH

 

 

 
Mỗi lần dùng điện thoại là chúng ta đột nhiên “đi vào nhà người ta”, và làm ngưng công việc của người bên kia đầu dây. Vì thế, muốn sử dụng điện thoại cho đúng mục đích và có tính văn hóa, chúng ta phải tuân thủ 6 quy tắc sau đây:
1. Biết nói mở đầu.
2. Biết nói đúng cách.
3. Biết nói đúng nơi.
4. Biết nói ngắn gọn.
5. Biết nói lịch sự.
6. Biết nói tạm biệt.