Vang Lời Thập Tự !

print

  Vang Lời Thập Tự !

1

Trông lên thập tự đồi hoang…

ráng chiều phủ bóng, ngày tàn, hắt hiu!

muộn màng ai đứng cô liêu

nghĩ gì đôi mắt đăm chiêu u buồn ?

2

Nhớ về một thuở máu tuôn

Thập tự án tử, vào khuôn đại hình !

Ro-ma thống trị điêu linh

‘Dân Riêng’ thất sủng, nhận nghìn khổ đau ??

                          3

TRỜI HỞI ! xin hãy đến mau!

Cất thống khổ, chữa thương đau an lành !

có ai kia ? khách lữ hành…

yên thân ! sao đến ? hòa thành tội nhân ?!

Đó đây gieo mối hòa thân

bôn ba nghịch cảnh, lãnh phần đắng cay :

oán hờn, ganh ghét : họa tai,

đơn thương độc mã, khâm thay cõi lòng !

Tình thương vượt trổi ?! gì mong:

an thân, thư thái, yên lòng ích chi ?

gian nan, khổ ải xá gì ?

kìa ! loài hoang dã màng chi bão mùa !

Trao thân trên thập tự xưa,

phơi mình nắng cháy, xế trưa trần truồng !!  

mão gai, đinh giáo…MÁU TUÔN,

VANG LỜI TẠ TỘI, thay muôn nhân quần !

4

Khấu đầu khấn Đấng-Từ-Nhân:

một đời lỗi phạm…vạn lần xin tha !

…đời dâu bể…chốn phong ba……

dẫu vẹn giao ước, e sa lưới đời ?

Năm Thánh: kính Thánh Cả Giuse !

     tháng 3. 2021, lm. Jos.Hải-Uyên