Vắng Ngàn Mây

print

 

Vắng Ngàn Mây

 1

Gió ơi bay về đâu ?                   

Cho ta gởi lời cầu :                            

     ĐẤT TRỜI ban LỘC PHÚC !             

Ước mong trắng bạc đầu !        

 

 2

đường trần lắm xuyến xao ?

bôn ba giữa thương đau

an vui đâu chẳng thấy

chật vật giữa ba đào ?

 

cuộc sống đầy đảo chao,

hạnh phúc đến qua mau !

như mây trong gió giật

hiện biến tựa băng sao !!!

 

   3

trên không trung bao la

vắng ngàn mây thướt tha

trơ khung trời trong vắt…    

đời trắng tay nữa là !!!   

 

cỏ đồng xanh mượt mà   

nắng cháy xám xịt da

muôn loài ra xơ xác !  

nghiệt ngã chưa buông tha !

   4

ắt hẳn xác người là

cát bụi chẳng điêu ngoa !

khát khao to hơn núi

thế sự dẫu phù hoa !!!

 

                                         Nhà Hưu Lm GPCT,16.04.2021

 Lm Hải-Uyên.