Việc Giải Thích Kinh Thánh : Những Nguyên Tắc Công Giáo

print

Việc Giải Thích Kinh Thánh : Những Nguyên Tắc Công Giáo

Thời sự Thần học – Số 84, tháng 05/2019, tr. 80-109 Peter S. Williamson

https://tsthdm.blogspot.com/

Trong cuộc họp thường niên của Hiệp hội Kinh Thánh Công giáo (Catholic Biblical Association) Hoa kỳ năm 1997, L.T. Johnson đã gây ra một cuộc tranh cãi sôi nổi với bài viết: “Đạo lý Công giáo về KT có gì là Công giáo không?” Theo tác giả, đạo lý Công giáo về KT trong thế kỷ XX đã thay đổi rất nhiều đến nỗi chẳng còn gì là Công giáo nữa: vì muốn chứng tỏ tính cách hàn lâm, các học giả Công giáo đã chạy theo phương pháp phê bình lịch sử của Tin lành, trái ngược với truyền thống. Trong những khóa họp của Hiệp hội vào các năm kế tiếp, Roland Murphy lại gợi lên vấn đề. Ông không đồng ý rằng các học giả Công giáo đã sử dụng phương pháp phê bình lịch sử giống như các tác giả khác, bởi vì người Công giáo ý thức rằng mình là thành phần của một truyền thống sống động cho nên giải thích KT theo một sắc thái riêng. Murphy cho rằng câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi “đạo lý Công giáo KT có gì là Công giáo ?” có thể tìm thấy trong văn kiện năm 1993 của Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh về việc giải thích KT trong Hội thánh.