Vua Giêsu, Vị Thẩm Phán

print
VUA GIÊSU VỊ THẨM PHÁN