What Most Do We Focus On

print

What Most Do We Focus On

1 Kings 3:5, 7-12, Romans 8:28-30, Matthew 13:44-52

After 5 years looking after the young people in the Diocese where we have had many times to meet the youth with a lot of questions and conversations I have recognised what are the most things that young people focus on.

First of all, they tried to find out the best way to earn as much money as possible. Why did they do that? Because they are happy to live in the big houses and drive expensive cars and own better furniture. Moreover, they want to have enough money to marry famous girls and boys and travel around the world.

Next, they would like to get a high position in society by obtaining a high level of education, high salary jobs or to open big companies, aiming to build big villas with big gardens and living pool…

In addition, there have been some young people that do not want to do anything but they still enjoy their lives the way they want. They keep themselves in private places or go out with a little thing and do whatever they want. Sometimes they go to the forest or climb high mountains and do venturous things.

These things above, are what the young people are happy to focus on which are good but not enough because the words of God in the liturgy today invite us to do more. Indeed, Jesus wants us to do the best thing that helps us be happy on earth and also happy in heaven as someone goes and sells all that he has and buys that field. Similarly, as a merchant finding one pearl of a great price, he went and sold all that he had and bought it. (Mt 13:44-46)

It is wonderful for us to imitate King Solomon who prays for wisdom and a heart that would discern between good and evil and God was happy to give to him. “Because you have asked this, and have not asked for yourself long life or riches… Indeed I give you a wise and discerning mind; no one like you has been before you and no one like you shall arise after you.” (1 kings 3:11-12)

In the Church there were some young people who were happy to follow God’s ways such as saint Bernadette. She gave up everything and went out in order to see Mary and through Mary she met Jesus’ love and inherited His kingdom of heaven.  Nowadays Lourdes became a holy place for people in the world to visit.

The words of God in the liturgy today are intended to instruct us to prefer the kingdom of heaven to this world, and to ensure that nothing prevents us from entering into it. So we should find out things that are more important than money, position, and fame, that is, eternal life. Let us ask God for understanding and wisdom as Solomon did, so that we can choose the right things for us now and forever as Mary and the saints.

Fr. Bien Xanh.

CHÚNG TA QUAN TÂM ĐIU GÌ NHT

1 Vua 3,5. 7-12, Rm 8,28-30, Mt 13,44-52

Sau 5 năm đặc trách giới trẻ Giáo phận, chúng tôi đã nhiều lần gặp gỡ các bạn trẻ với rất nhiều câu hỏi và đề tài thảo luận, qua đó tôi đã nhận ra những gì mà các giới trẻ quan tâm nhất.

Trước hết, họ đã cố gắng tìm cách tốt nhất để kiếm tiền càng nhiều càng tốt. Tại sao họ làm như vậy? Bởi vì họ hạnh phúc khi sống trong những ngôi nhà lớn, lái những chiếc xe đắt tiền và sở hữu đồ nội thất tốt. Hơn nữa, họ muốn có đủ tiền để kết hôn với những cô gái và chàng trai nổi tiếng và đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Tiếp đến, họ muốn có được địa vị trong xã hội như có trình độ học vấn cao, công việc tốt hoặc mở các công ty tầm cỡ, xây dựng những biệt thự lớn có vườn rộng và bể bơi v.v. Ngoài ra, có một số người trẻ không muốn làm gì nhưng muốn tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của họ. Một số người trẻ thích ở những nơi riêng tư hoặc đi phượt với một ít đồ dùng và làm bất cứ điều gì họ muốn. Đôi khi họ vào rừng hoặc leo lên những ngọn núi cao và làm những việc mạo hiểm. 

Những việc trên đây, các bạn trẻ quan tâm hầu hết là những điều tốt nhưng chưa đủ, vì lời Chúa qua phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta làm nhiều hơn nữa. Thật vậy, Chúa Giêsu muốn chúng ta làm điều tốt nhất hầu giúp chúng ta có hạnh phúc ở trần gian và cả hạnh phúc trên thiên đàng, như có người bán tất cả những gì mình có và mua thửa ruộng đó. Tương tự như vậy, là một thương gia tìm thấy một viên ngọc quý, anh ta đi bán tất cả những gì mình có và mua kỳ được viên ngọc ấy. (Mt 13,44-46)

Thật tuyệt vời khi chúng ta bắt chước Vua Solomon, người cầu nguyện xin ơn khôn ngoan và một tâm hồn phân biệt thiện ác và Thiên Chúa đã nhậm lời ban cho ông. “Bởi vì ngươi xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu, hay được của cải … Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp” (1V 3,11-12).

Trong Giáo hội, có nhiều  người trẻ hạnh phúc làm theo lời mời gọi của Chúa như thánh Bernadette. Cô đã từ bỏ tất cả để đi đến gặp Mẹ Maria và qua Mẹ thánh nhân đến với tình yêu của Chúa Giêsu trong vinh quang của Ngài. Ngày nay Lộ Đức trở thành thánh địa nổi tiếng cho mọi người trên thế giới đến kính viếng.

Lời Chúa qua phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta ưu tiên tìm kiếm thiên đàng hơn trần thế, và chắc chắn rằng không có gì ngăn cản chúng ta đạt được vương quốc ấy. Vì vậy, chúng ta nên tìm kiếm những thứ quan trọng hơn tiền bạc, địa vị, và danh vọng, đó là sự sống vĩnh cửu. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho sự hiểu biết và ơn khôn ngoan như Salomon đã xin, để chúng ta biết chọn lựa những gì hữu ích cho chúng ta ở hiện tại và mai sau như Mẹ Maria và các thánh.

Lm. Biển Xanh.