Xin chỉnh sửa bài hát “Cùng Mẹ dâng hiến”

print

WCT: Lm Thái Nguyên xin chỉnh sửa 2 từ “đồng công” trong  ĐK của bài “Cùng Mẹ dâng hiến” thành “hiệp thông” cho đúng với tín lý hơn. Xin cám ơn.

Cung Me dang hien