Xin Nhắc Con – Giuse Việt, O.Carm.

print

Xin Nhắc Con

Giuse Việt, O.Carm.

1. Khi bóng tối giăng ngập lối, xin giúp con nhớ rằng: mặt trời vẫn mọc lên mỗi ngày. Khi lòng con nhen nhúm thất vọng, xin nhắc con nhớ mình là người của niềm tin. Khi tay con muốn vung lên bạo lực, Thầy ơi, xin dạy con bài học của thập giá.

ĐK: Ngước trông về Chúa, ngắm nhìn Chúa, học từ Chúa con hiểu rõ phải làm sao để sống an bình nhất, tươi đẹp nhất, chan hòa nhất, trọn vẹn nhất trong cuộc đời.

2. Khi cố chấp chiếm lòng trí, xin giúp con nhớ mình được yêu và thứ tha thế nào. Khi lòng con oán ghét ganh tị, xin nhắc con nhớ mình đã nhận rất nhiều ơn. Khi tay con muốn nắm giữ chiếm đoạt, Thầy ơi, xin dạy con bài học của tự hiến.