Xin ơn nên giống Chúa

print

Xin ơn nên giống Chúa

 “Anh em hãy có những tâm tình

như chính Đức Kitô Giêsu.” (Pl 2, 5)

Trích tập sách “Lời nguyện từ trái tim”

Tác giả: Lm Thái Nguyên

 

Lạy Chúa Giêsu!

Con thấy Chúa và con,

đôi bên đều khác biệt!

 

Điều con coi thường, Chúa coi trọng.

Điều con coi quý, Chúa coi khinh.

Con đánh giá cao việc lớn lao,

Chúa đánh giá cao điều nhỏ bé.

 

Con thích làm nên những công trình,

Chúa thích con làm nên đời sống mình.

Con muốn dâng Chúa điều sáng giá,

Chúa muốn con đáp trả bằng tình yêu.

 

Con muốn thấy kết quả điều con làm,

Chúa muốn con làm không chờ kết quả.

Con ao ước thực hiện điều lạ thường,

Chúa muốn con sống cái bình thường.

 

Chúa lạ quá! Chúa không giống con,

con thích méo, Chúa lại thích tròn.

Chúa thích bồ hòn, con thích ngọt ngon.

Nhưng con chỉ thật sự là con,

khi đời con nên giống Chúa.

 

Xin thay đổi não trạng của con,

cho con mặc lấy tâm tình của Chúa,

thấy ý nghĩa sâu xa từng công việc, 

không còn gì cách biệt trong tâm. Amen.