Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Tháng 08.2022

print

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 08-2022 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 08.2022

Ý truyền giáo – Cầu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bị ảnh hưởng nghiêm trọng do khủng hoảng kinh tế và xã hội, tìm được những phương thế cần thiết để có thể tiếp tục hoạt động nhằm phục vụ các cộng đồng.
 

 

THE POPE’S INTENTION FOR AUGUST  2022

Intention for evangelization – For small businesses

We pray for small and medium sized businesses; in the midst of economic and social crisis, may they find ways to continue operating, and serving their communities.