Ý Nghĩa Việc Dâng Mình Cho Đức Mẹ

print

Giáo phận Cần Thơ

Legio Mariae.

Ý Nghĩa Việc Dâng Mình Cho Đức Mẹ

             Vào ngày Lễ Truyền Tin 25/3 hàng năm, anh chị em hội viên Legio Mariae tổ chức lễ hội Acies để họp mặt và dâng mình cho Đức Mẹ.

            Vậy truy nguyên từ La Tinh lễ hội Acies là gì? Tại sao lại chọn ngày Lễ Truyền Tin 25/3? Và ý nghĩa việc dâng mình cho Đức Mẹ là như thế nào?

  1. Lễ Hội Acies

            Chữ Acies trong nguyên ngữ tiếng La Tinh là: army ( exercitus: quân đội, lục quân) array ( ordo: dàn trận, bày binh bố trận) battle (proelium: trận chiến…)

            Thời kỳ đế quốc Roma, các hoàng đế thường tập họp quân đội lại để dàn trận, để tập dợt, để thông báo chiến lược, để khích lệ tinh thần binh sĩ… để chuẩn bị hành quân bước vào một trận chiến nào đó.

            Ngày nay anh chị em Legio Mariae nhận mình là đạo binh của Đức Mẹ, cũng xung trận  bước vào cuộc chiến đấu chống lại ma quỷ. Anh chị em hội viên Legio là đạo binh của Đức Mẹ, đứng về phía Đức Mẹ, nhận Đức Mẹ là tướng lãnh của mình, và chiến đấu chống lại ma quỷ là con rắn xưa (St 3,15).

            Cũng chính vì công cuộc chiến đấu ấy mà hàng năm vào  lễ Truyền Tin 25/3 ngày khởi đầu  của Ơn Cứu Chuộc, Một trận chiến mới với tướng lãnh mới là Đức Maria thay thế Eva xưa, sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại ma quỷ. Trong việc khởi đầu trận chiến này là lời thưa XIN VÂNG đầy quảng đại của Đức Maria. Qua lời thưa XIN VÂNG này, Đức Maria tận hiến dâng trọn đời mình cho Thiên Chúa và cho những kế hoạch của Ngài.

            Legio long trọng tổ chức đại hội gọi là Acies với ý nghĩa một đạo binh sẵn sàng vào trận.

  1. Ý Nghĩa Việc Dâng Mình

            Trong lễ hội Acies, như xưa binh sĩ thề hứa trung thành với Cesear và quyết tâm chiến đấu. Thì nay anh chị em hội viên Legio lập lại lời tuyên hứa dâng mình cho Đức Mẹ: “ Lạy Nữ Vương là Mẹ con. Toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ” (Totus Tuus)

            Trong lễ Acies mỗi hội viên kể cả cha Linh Giám đều xếp hàng trước bàn thờ Đức Mẹ, tay phải đặt trên cành Vexillum và đọc câu Dâng Mình với tất cả ý thức và lòng biết ơn chân thành.

             Danh xưng Legio gắn liền với Thánh Danh Maria. Điều ấy nói lên rằng tất cả mọi hoạt động  và con người hội viên hoàn toàn lệ thuộc  vào Đức Maria. Tính chất lệ thuộc Đức Maria là do Thiên Chúa an bài mục đích là để cho ta có thể chiến đấu và chiến thắng quỷ dữ Sa Tan.

             Dâng mình hay tận hiến  là hiến dâng cho một mục đích thánh (sacred purpose).   

            Thánh Louis de Montfort nói rằng tận hiến cho Đức Mẹ là dâng trọn đời mình cho Đức Trinh Nữ, để hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu qua Mẹ Maria. Tận hiến cho Đức Mẹ nghĩa là chúng ta dâng hiến cuộc đời mình, công việc, trái tim và khối óc, thân xác và linh hồn, vì mục đích thánh: để Thiên Chúa được tôn vinh nơi chúng ta, nhờ chúng ta và qua chúng ta, theo gương Mẹ Maria. Theo công thức tận hiến của thánh Montfort (Montfortian formula of Consecration), ngay cả những gì sở hữu, bên trong và bên ngoài, cả những nhu cầu tốt lành của chúng ta, cả quá khứ, hiện tại và tương lài, đều được phó thác cho Mẹ Maria qua việc tận hiến cho Mẹ Maria, để Mẹ sắp xếp như Mẹ muốn, vì vinh danh Thiên Chúa.

            Do đó, tận hiến cho Đức Mẹ là một động thái theo Phúc âm là chết cho chính mình, là từ bỏ ý riêng, là  hy sinh và tự nguyện phục tùng, theo tinh thần Totus Tuus, hiến dâng mọi thứ vì mục đích thánh, mục đích mà Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, để chúng ta hoàn toàn thuộc về Ngài. Nhờ sự tận hiến của chúng ta, Mẹ Maria trở nên Đấng bầu cử riêng (personal intercessor) và là Đấng trung gian (Mediatrix) giữa chúng ta với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, đưa chúng ta tới sự sống dồi dào (abundant life) mà Chúa Giêsu đã hứa ban khi Ngài nói: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10:10). Sự sống dồi dào này là sự sống trong Chúa Thánh Thần, sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Qua động thái hoàn toàn tận hiến cho Mẹ Maria, Chúa Giêsu hoàn tất lời hứa của Ngài đối với chúng ta về sự sống dồi dào khi Đức Mẹ đưa chúng ta vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, sự sống thật của mỗi Kitô hữu.

            Điều gì xảy ra khi chúng ta tận hiến hoàn toàn cho Đức Mẹ? Cũng như Mẹ nói lời “xin vâng” (fiat) khi được sứ thần truyền tin, Chúa Thánh Thần dùng chính lời xin vâng của chúng ta, kết hợp với lời xin vâng của Mẹ Maria, để hành động trong chúng ta, Chúa Giêsu được tái sinh trong chúng ta và chúng ta được tái sinh trong Ngài. Chúng ta trở nên Kitô khác (alter-Christ), con cái đích thực của Mẹ Maria, các Kitô hữu và môn đệ đích thực của Đức Kitô.[1]

            Hoạt động trong sự kết hợp và tùy thuộc vào Đức Maria, Nữ Vương của mình là ý thức căn bản của Legio, và là nền tảng của mọi hoạt động.

            Vậy tận hiến cho Đức Mẹ không chỉ là nghi thức, cách máy móc, mà là đọc với lòng biết ơn. Lý do của sự biết ơn này là vì chúng ta đã có vinh dự lớn lao được chọn để trở nên Dòng Dõi Đức Maria trong trận chiến cuối cùng của Ơn Cứu Chuộc. Để  có thể xứng đáng là Dòng Dõi Đức Maria. Tất cả chúng ta cần phó thác toàn bộ cuộc đời mình, thân xác, linh hồn, ý chí kể cả những công phúc để Đức Mẹ có toàn quyền sử dụng cho công cuộc đồng công Cứu Chuộc của Người.,

            Lời tận hiến này phải đi vào cuộc sống bao trùm toàn bộ cung cách sống của mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Người dâng mình phải trở nên hình ảnh của Đức Maria,cùng san sẻ sứ mạng và đưa Đức Maria đến cho mọi người.  (TB chương 6, 37) Làm việc gì, gặp gỡ ai cũng nhớ rằng mọi lời nói, suy nghĩ, hành động của ta đã được tận hiến cho Mẹ, ta phải làm sao để lời nói và việc làm giống như Mẹ làm, nếu Mẹ Maria đang ở đây thì Mẹ sẽ làm gì, nói gì trong trường hợp này…

                       ƯỚC MONG ANH CHỊ EM LUÔN SỐNG TINH THẦN DÂNG MÌNH CHO ĐỨC MẸ  TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY.

 

Lễ Acies 25/3/2019 Tại Comissium hạt Đại Hải – Giáo phận Cần Thơ

Linh mục: Micae Nguyễn Khắc Minh

—–
[1] Trích từ bài thuyết trình của ông Howard Dee trong dịp Hành hương Quốc gia lần IV tới Lipa ngày 12-9-2007. Ông Dee là nguyên Đại sứ tại Vatican, có lòng tôn sùng Đức Mẹ, và là tác giả 2 cuốn sách về Đức Mẹ: “Tặng phẩm Quý giá nhất của Thiên Chúa dành cho Nhân loại Ngày nay” (God’s Greatest Gift to Mankind Today) và “Số phận Cuối cùng của Nhân loại” (Mankind’s Final Destiny).