“15 Mầu Nhiệm Mân Côi” Lm. Thanh Bình SDB (Youtube)

print

 “15 Mầu Nhiệm Mân Côi”

– Kính chào bà đầy ơn phước lạ sứ thần truyền bà sẽ mang thai cung lòng bà Con Chúa vào đời xin vâng thánh ý dù thân phận hèn.
– Kính chào bà Mẹ Thiên Chúa thật đã lặn lội để viếng thăm tôi, ôi mầu nhiệm ơn phúc tuyệt vời hân hoan vui sướng hài nhi nhảy mừng.
– Kính chào bà Đồng Trinh Suốt Đời, trên tầng trời lấp lánh muôn sao ngay ngoài đồng hang đá đêm đông ngôi hai xuống thế hạ sinh làm người.
– Kính chào bà Mẹ Yêu Giáo Hội dâng đền thờ, thơ ấu Giê Su nhân từ lành loan báo tiên tri như gươm đâm thấu khổ đau lòng mẹ.
– Kính chào bà đồng công cứu chuộc trên đường về lạc mất con thơ, may tìm được ngay giữa đền thờ, Giê Su lưu loát thật không thể ngờ.
– Vì thao thức trong vườn nức nở, ngài đau buồn đổ máu mồ hôi giờ đã đến vâng lạy ý cha ly rượu này xin cạn đắng cay.
– Ngài cương quyết cam chịu chấp nhận chịu đánh đòn, tra tấn thẳng tay, nhiều thương tích in hằn xác thân, xin chuộc tội lỗi lầm thế gian.
– Từng dòng máu ôi dòng máu đổ, đầu gai nhọn đau buốt lạy cha, từng tiếng nấc âm thầm xót xa bên cạnh ngài không còn có ai.
– Nặng thánh giá lê từng bước đời, giờ ngã gục suy yếu tàn hơi, còn xa nữa đến đồi xác xơ đón chờ ngài với lệ mắt ai.
– Ngài phó thác linh hồn tới trời, nhẹ cúi đầu hấp hối thở hơi, tình yêu đó xin chọn hiến dâng, chúa lìa trần cứu độ thế nhân.
– Thắng tử thần ngài đã sống lại bên mộ phần sáng sớm ban mai không còn gì riêng tấm khăn thôi vinh danh thiên chúa phục sinh khải hoàn.
– Chúa nhiều lần hiện ra với người những dặn dò chất ngất yêu thương chúa về trời đi trước dọn đường bay lên thiên cung bình an để lại.
– Chúa từ trời ngài sai Thánh Thần xuống ngự trị dẫn dắt muôn dân đến đời đời soi sáng canh tân Ba Ngôi Chí Thánh tình yêu đầy tràn.
– Kính mừng mẹ hồn xác lên trời vui đoàn tụ cùng với ngôi hai kính chào Mẹ Đức Nữ Trinh Vương con thơ núp bóng mẹ thương hộ phù.
– Kính mừng mẹ đồng công Chúa Trời suốt một đời khốn khó long đong kính chào Mẹ Vô Nhiễm Tội Truyền tung hô cất tiếng ngợi ca mẹ hiền.