19/05 Kinh Mân Côi tại Đền thánh Nhà của Mẹ Maria (Thổ Nhĩ Kỳ)

print