25. Xin ơn mở rộng tấm lòng

print

25. Xin ơn mở rộng tấm lòng

 “Anh em hãy mở rộng tấm lòng.” (2Cor 6, 13)

Lạy Chúa!

Con không thể là mình,

với cái nhìn hẹp hòi,

với tư tưởng đóng kín,

với tâm hồn khép chặt.

Vì thế, con phải mở rộng tấm lòng,

phải vượt qua cơ chế phòng vệ,

không câu nệ đặt ra những vấn đề,

không lo gì trước lời lẽ khen chê,

Xin cho con một tấm lòng bao dung,

biết cảm thông nhân hậu với mọi người,

không đặt nặng hình thức bên ngoài,

không bám vào nhận thức bên trong,

không chấp những cách thức khác biệt.

Cho con biết coi người khác trọng hơn mình,

đừng dựa vào mớ tài năng hay kiến thức,

dám chấp nhận phê bình và chỉ trích,

không cần phải phân bua hay biện bạch.

Xin cho con cứ an nhiên với lòng thành,

không ngại ngần khi phải dấn thân,

không phân vân và tránh né vấn đề,

cho dù có những nặng nề và thua thiệt.

Xin cho con biết đón nhận tất cả,

như sự cần thiết để triển nở bản thân,

và lớn lên mỗi ngày trong ơn thánh. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

Lời nguyện số 25