36 Bài Giáo Lý Thánh Kinh (Giáo Lý Công Giáo) Đức Cha Khảm

print

Link Tải Về File Mp3

36 BAI GLCG THEO TK

 

36 Bài Giáo Lý Thánh Kinh (Giáo Lý Công Giáo)

Đức Cha Khảm

 Bài 01 Tôi tin 01 01 – 49:15

Bài 02 Tôi tin kính một Thiên Chúa 01 01 – 52:46

Bài 03 Tôi tin kính Thiên Chúa toàn năng 01 01 – 52:17

Bài 04 Thiên Chúa tạo dựng 01 01 – 56:44

Bài 05 Con người 01 01 – 48:56

Bài 06 – Sa ngã 01 01 – 55:27

Bài 07 – Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa 01 01 – 55:24

Bài 08 – Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu 01 01 – 47:14

Bài 09 – Mầu nhiệm Cứu Chuộc 01 01 – 59:58

Bài 10 – Sự kiện Phục sinh 01 01 – 42:26

Bài 11 – Phục Sinh và tôn vinh 01 01 – 51:49

Bài 12 – Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần 01 01 – 01:03:24

Bài 13 Tôi tin Hội Thánh 01 01 – 53:27

Bài 14 – Hội Thánh duy nhất và thánh thiện 01 01 – 01:00:49

Bài 15 hoi thanh cong giao & tong truyen 01 01 – 58:34

Bài 16 – Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội Thánh 01 01 – 41:59

Bài 17 – Tôi tin phép tha tội. 01 01 – 01:01:34

Bài 18 – Tôi tin xác loài người sẽ sống lại 01 01 – 56:26

Bài 19 – Tôi tin sự sống đời đời 01 01 – 01:00:45

Bài 20 – Trời mới đất mới 01 01 – 47:29

Bài 21- Con người là hình ảnh Thiên Chúa 01 – 55:31

Bài 22 – Lương tâm 01 – 01:01:50

Bài 23 – Tội lỗi và ân sủng 01 – 57:51

Bài 24 – Nhân Đức 01 – 01:01:03

Bài 25 – Lề Luật 01 – 01:10:00

Bài 26 Mười Điều Răn 01 – 34:31

Bài 27- Điều răn I 01 – 54:11

Bài 28 – Điều răn II – Chớ kêu Đức Chúa Trời vô cớ 01 – 50:41

Bài 29 – Điều răn III – Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật 01 – 58:42

Bài 30 – Điều răn IV – Thảo kính cha mẹ 01 – 34:30

Bài 31 – Điều răn IV – Thảo kính cha mẹ 01 – 52:08

Bài 32 – Điều răn V – Chớ giết người 01 – 52:33

Bài 33 – Điều răn V (tt) – Tôn trọng phẩm giá Con Người 01 – 50:39

Bài 34 – Điều răn VI – Chớ mê dâm dục 01 – 52:58

Bài 35 – Điều răn VI – Chớ mê dâm dục (tt) 01 – 01:03:07

Bài 36 – Điều răn VII – Chớ lấy của người 01 – 51:38