Đại Hội Loan Báo Tin Mừng Hạt Vị Thanh

print

Đại Hội Loan Báo Tin Mừng Hạt Vị Thanh

Chủ Đề: Hợp Tác Loan Báo Tin Mừng

11/01/2021

1/ Thành phần tham dự đại hội

Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2021 tất cả tham dự viên gồm các họ đạo trong hạt Vị Thanh quy tựu về Nhà Thờ Vị Hưng, Giáo Phận Cần Thơ, gồm 15 họ đạo và 3 giáo điểm với hơn 207 tham dự viên. Được sự khích lệ của cha Alphongsô Lê Kim Thạch- Quản Hạt Vị Thanh và được sự đồng hành và nâng đỡ của cha Philipphê Nguyễn Văn Hùng- Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo Phận Cần Thơ. Cha Trưởng ban Loan Báo Tin Mừng Hạt Vị Thanh- Giuse Nguyễn Đình Hùng đã tổ chức Đại Hội Loan Báo Tin Mừng tại  Nhà Thờ Vị Hưng. Cùng với ngài còn có Quý Cha trong hạt  Vị Thanh tham dự và quý tu sĩ nam nữ các hội dòng. Cùng nhau học hỏi và thảo luận chủ đề: Hợp Tác Loan BáoTin Mừng.

2/ Phần thuyết trình và thảo luận

  • Có hai bài thuyết trình:
  • Bài thuyết trình thứ nhất do Cha Giuse Nguyễn Đình Hùng, trình bày về Hợp tác Loan Báo Tin Mừng:
  • Hợp tác với Thiên Chúa
  • Hợp tác với Giáo Hội : Với các linh mục, các Tu Sĩ Nam Nữ, các gia đình, các giới, các hội đoàn…..
  • Bài thuyết trình thứ hai do Cha Simon Nguyễn Huỳnh Duy Anh: trình bày lại  “ Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày thế giới truyền giáo 2020”

 

  • Phần thảo luận: Với hai câu hỏi:
  1. Tại sao việc Loan Báo Tin Mừng cần có sự hợp tác trong thời đại hiện nay? Và làm sao để việc Loan Báo Tin Mừng mang lại hiệu quả?
  2. 2. Việc Loan Báo Tin Mừng đạt kết quả tốt khi mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ hợp tác để Loan Báo Tin Mừng: Giáo Xứ ông bà anh chị em có những cách thức hợp tác nào cho việc Loan Báo Tin Mừng?

3/ Thánh Lễ khai mạc đại hội.

          Thánh lễ khai mạc do cha Simon Nguyễn Huỳnh Duy Anh chủ tế, cùng đồng tế có Quý Cha trong Hạt Vị Thanh. Trong Thánh Lễ Cha Philipphê Nguyễn Văn Hùng trưởng ban Loan Báo Tin Mừng Giáo Phận Cần Thơ chia sẻ Bài Tin Mừng (Gioan 21,1-8 ) với các nội dung:

1. Loan Báo Tin Mừng thế nào?

        Theo ngài, Vấn đề Loan Báo Tin Mừng trước tiên là phải cầu nguyện, vấn đề thứ hai là chứng nhân. Thứ nhất: Cầu nguyện cho việc Loan Báo Tin Mừng của Giáo Phận Cần Thơ, cầu nguyện cho những người ra đi Loan Báo Tin Mừng, và cầu nguyện cho những người đón nhận Tin Mừng. Thứ hai:  Cần sống chứng nhân giữa đời với những người tôn giáo bạn với một đời sống yêu thương, quảng đại, hy sinh, bác ái, quan tâm, chia sẻ…

2.Có những khó khăn gì?

Vâng Lời Thầy chúng con sẽ thả lưới ” (Lc 5,5 ) .  Thứ nhất: việc Loan Báo Tin Mừng rất vất vả, khó khăn. Thứ hai: Việc Loan Báo Tin Mừng cần sự kiên trì nhẫn nại. Thứ ba: Việc Loan Báo Tin Mừng cần thanh luyện bản thân- vì công việc này là công việc linh thiêng mà con người với thân phận yếu hèn, tội lỗi cần sự trợ giúp ban ơn của Chúa, đặc biệt của Chúa Thánh Thần để có thể mang dấu chỉ tình yêu đến cho tha nhân. Cuối cùng, người Loan Báo Tin Mừng cần cậy dựa và Lời Chúa, vào ơn Chúa thì sẽ thu hoạch nhiều kết quả.

          Sau khi kết Lễ, Cha Giuse Nguyễn Đình Hùng Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng Hạt Vị Thanh cám ơn Cha Quản Hạt, Cha Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo Phận Cần Thơ, Quý Cha trong Hạt cùng quý tu sĩ nam nữ và bà con tham dự viên đã dâng lễ cầu nguyện cho đại hội và cho việc Loan Báo Tin Mừng của Hạt Vị Thanh được diễn ra tốt đẹp

4/ Đúc kết

 Cuối giờ chia sẻ, cha Giuse Nguyễn Đình Hùng đã đúc kết những ý kiến đóng góp của các tham dự viên.

 Và trước khi kết thúc đại hội, cha Giuse Nguyễn Đình Hùng đã tổ chức rao LôTô may mắn cho các tham dự viên để nói lên “niềm vui chia sẻ” trong những ngày đầu năm dương lịch 2021 .

                                                                                            MVTT/Hạt Vị Thanh