Cáo Phó Ông cố Giuse Trần Văn Ngọ

print

Cáo Phó

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Xin kính báo:

 

Ông cố Giuse Trần Văn Ngọ.

Sinh năm 1941.

Là Thân phụ của cha GB Trần Bình Hóa.

Thuộc dòng Claret đang ở Philippin.

 

Ông được Chúa gọi về ngày 20.02.2021  

Hưởng thọ 80 tuổi.

 

Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc

7g00 sáng Thứ Ba ngày 23.02.2021

tại Gx Vinh Phát.- Hạt Đại Hải

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông cố Giuse

 

MVTT/Hạt Đại Hải