Cáo Phó Ông cố Clemente Lê Công Võ

print

CÁO PHÓ

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

chúng con kính báo:

Ông cố Clemente Lê Công Võ,

sinh 1950 

 Thân phụ của

 Nữ tu Isave Lê Dương Thu Nga Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn 

đã về Nhà Cha ngày Thứ Ba  9/10/2018

Hưởng Thọ 68 Tuổi

*****

Thánh lễ an táng tại Nhà Thờ Bình Thuỷ, lúc 8 giờ sáng, thứ Năm, 11/10/2018.

Xin Hiệp Ý Cầu Nguyện Cho Ông Cố Clementê

Được Sớm Hưởng Nhan Thánh Chúa.

 Kính báo

 BBT/WCT