5 Phút Giáo Lý GPCT Năm PV B 2020-2021: Giáo Huấn 11

print

Giáo Huấn 11:  CN 7/02/2021

Con Người Là Hình Ảnh Của Thiên Chúa

 

H. Phẩm giá cao quý của con người bắt nguồn từ đâu ?

T. Phẩm giá cao quý của con người bắt nguồn từ việc con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, được ban cho linh hồn thiêng liêng bất tử, có trí khôn và ý chí tự do, nên con người luôn hướng về Thiên Chúa và được mời gọi hưởng hạnh phúc đời đời.

***

Lời Chúa:“Anh em phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để thực sự sống công chính và thánh thiện”[i].

“Con người đã được sáng tạo giống hình ảnh Thiên Chúa” là con người được Thiên Chúa tạo nên:

1/ Với hồn thiêng, không thể chết được: Vì vậy, ngay từ khi được thành hình trong lòng mẹ, con người được Thiên Chúa tiền định để   hưởng hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa.

2/ Với trí khôn, ý chí và tự do:

Nhờ trí khôn, con người suy luận: có trật tự muôn loài thì phải có Đấng Tạo Thành, đó là Đấng Tạo Hóa. Cũng nhờ trí khôn, con người nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa thúc đẩy mình “làm lành lánh dữ”, đó là lề luật tự nhiên của tiếng “Lương tâm”.

Nhờ ý chí, con người có khả năng hướng tới sự thiện tuyệt hảo nhất đó là Thiên Chúa. Nhờ vậy, con người có thể ước muốn và quyết tâm thực hiện những điều tốt đẹp theo thánh ý Thiên Chúa.

Nhờ có tự do, nghĩa là biết sống theo sự hướng dẫn của lý trí và ý chí, chứ không phải chỉ theo bản năng tự nhiên như loài vật, con người là “hình ảnh Thiên Chúa” một cách rõ nét nhất.

Cuộc sống theo sự hướng dẫn của lý trí và ý chí này chính là cuộc sống luân lý, mà chúng ta sẽ học hỏi trong năm nay, từ Giáo Huấn 11 này. Cuộc sống này chứng nhận con người có phẩm giá cao quý hơn muôn vật vì đã được tạo thành giống với Thiên Chúa.

[i] Êphêsô 4, 24.