5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 06/2021

print

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 06/2021

Link tải vể:

5 Phút Lời Chúa  06 – 2021

01/06/21 THỨ BA TUẦN 9 TN Th. Giút-ti-nô, tử đạo Mc 12,13-17.

06/06/21 CHÚA NHẬT TUẦN 10 TN – B KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ Mc 14,12-16.22-26.

13/06/21 CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN – B Mc 4,26-34.

20/06/21 CHÚA NHẬT TUẦN 12 TN – B Mc 4,35-41.

27/06/21 CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN – B Mc 5,21-43.

01/06/21 THỨ BA TUẦN 9 TN
Th. Giút-ti-nô, tử đạo
Mc 12,13-17

ĐÁP ĐỀN ƠN CHÚA

“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”  (Mc 12,17)

Suy niệm: Người Do Thái đưa ra cho Chúa Giê-su một câu hỏi hóc búa, cốt để gài Ngài vào cái bẫy chính trị: “Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” Nhân dịp đó, Chúa cho biết Ngài nhìn nhận vai trò đúng đắn của của quyền bính trần thế: “Của Xê-da, trả về Xê-da.” Nhưng Ngài nhắc nhở rằng bên trên quyền bính trần thế là quyền tối thượng của Thiên Chúa, và vì thế: “Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Con người được tạo dựng theo và giống hình ảnh Thiên Chúa; mọi sự nơi con người, kể cả sự sống, sự hiện hữu của mình, con người đều nhận được từ Thiên Chúa. Chẳng những thế, con người còn mắc nợ Thiên Chúa ơn cứu độ và biết bao ơn lành trong cuộc sống. Nếu như mọi sự tôi có kể cả sự hiện hữu của tôi đều thuộc về Chúa, thì tất cả cuộc sống của tôi phải là một lời tạ ơn dâng lên Ngài.

Mời Bạn: Bạn có thật sự dành ưu tiên cho Chúa hơn các nhu cầu khác trong cuộc sống của bạn chưa? Bạn đã sắp xếp công việc làm ăn, giải trí, giao tế như thế nào để có thể dành ưu tiên cho việc thờ phượng Chúa, cầu nguyện trong gia đình và tham gia những hoạt động tông đồ, bác ái, xây dựng cộng đoàn,… trong giáo xứ bạn hay chưa?

Sống Lời Chúa: Quyết tâm làm mọi việc, từ việc nhỏ nhất, với một mục đích duy nhất là làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có, và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con. Lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa.” (theo thánh Inhaxiô)


02/06/21 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN
Th. Mác-xen-li-nô và Phê-rô, tử đạo

Mc 12,18-27

THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG

“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống.” (Mc 12,27)

Suy niệm: Để biện minh cho lập trường của mình là không tin kẻ chết sống lại, nhóm Xa-đốc giả định một “ca” khó giải: Nếu một người phụ nữ chẳng may goá chồng mà không có con nối dòng, chiếu theo luật Mô-sê (x. Đnl 25,5-10), cô ta cưới lần lượt cả bảy anh em, rồi tất cả đều chết mà không để lại người con nào, vậy thì khi sống lại cô sẽ là vợ của ai? Lập luận đó dẫn đến một tình huống bế tắc; suy ra không thể có việc sống lại. Chúa trưng dẫn từ Thánh Kinh rằng Thiên Chúa xưng mình là Chúa của các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác, và Gia-cóp (x. Xh 3,15); mà Ngài là Chúa của kẻ sống, cho nên các tổ phụ vẫn đang sống, vậy sống lại là có thật. Chúa đâu nhắm đến việc lý luận hơn thua. Ngài nhắc chúng ta rằng cuộc đời này là vô thường, mà mục đích tối hậu chúng ta phải nhắm tới là sự sống đời sau bên Chúa, nơi chúng ta sẽ sống như các thiên thần.

Mời Bạn: Giữa vô vàn khó khăn phải đương đầu với cơn đại dịch, chúng ta càng ý thức rõ hơn mục đích của cuộc sống chúng ta đang theo đuổi: “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình,… dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” (Rm 14,7.9). Thế nên điều quan trọng là phải sống thế nào được sống lại trong cuộc sống đời đời, cuộc sống “như các thiên thần”, nơi không còn dựng vợ gả chồng nhưng được mãi mãi chiêm ngưỡng phụng thờ Chúa.

Sống Lời Chúa: Tiêu chuẩn phân định của tôi là: điều gì giúp tôi đạt tới sự sống đời đời, tôi chọn điều đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con tích cực xây dựng quê hương trần thế ngay ở đời này để ngày sau được sống lại với Chúa. Amen.


03/06/21 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN

Th. Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn tử đạo
Mc 12,28b-34

 YÊU KHÔNG MỨC ĐỘ

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Mc 12,30)

Suy niệm: Thánh Bê-na-đô nói: “Mức độ yêu mến Chúa là yêu không mức độ.” Thiên Chúa, Đấng tuyệt đối, Ngài là Tình yêu, nên tình yêu đối với Thiên Chúa cũng đòi hỏi phải ở mức độ tuyệt đối: “Yêu hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực” nghĩa là yêu Chúa bằng cả con người với cả xác hồn, yêu với tất cả khả năng tới mức tối đa, yêu không giới hạn, yêu đến cùng, yêu không tính toán. Đối với tha nhân cũng phải yêu hết mức độ như thế: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” Nghĩa là Chúa muốn chúng ta yêu tha nhân cũng bằng tình yêu hết mức độ như vậy. Tin Mừng theo thánh Gio-an thì gọi là: “Yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,112). Chúa đã yêu ta hết mức độ, bây giờ ta cũng có bổn phận đáp lại bằng mức độ Chúa yêu ta.

Mời Bạn: Sách Đệ Nhị Luật gọi Đức Chúa là Chúa duy nhất, nghĩa là chỉ có Đức Chúa là Thiên Chúa thật. Còn những thần khác như bò vàng, thần tài, thần tiền, thần quyền, thần danh dự… không phải là Chúa. Chỉ khi yêu Chúa hết mức độ chúng ta mới có thể nói mình thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất và trên hết mọi sự. Và khi yêu tha nhân hết mức độ chúng ta yêu Thiên Chúa nơi người ấy, vì họ đã được dựng nên giống hình ảnh của Ngài.

Sống Lời Chúa: Ta đã nhận được tình yêu vô cùng lớn từ Chúa, ta hãy đáp lại bằng một tình yêu hết mức có thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con được dựng nên theo hình ảnh của Chúa, và tình Chúa yêu con bao la vô vàn. Xin cho con biết yêu thương bằng tình yêu của Chúa.


04/06/21 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN
Mc 12,35-37

MỐI TƯƠNG QUAN MẦU NHIỆM

Khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít?”(Mc12,35)

Suy niệm: Các kinh sư không thể giải được câu hỏi khó của Chúa Giê-su: Vì sao họ gọi Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít mà vua ấy lại gọi Ngài là “Chúa Thượng tôi”? Họ không thể trả lời vì họ không nhận biết được mối tương quan mầu nhiệm của Đấng vừa là Thiên  Chúa vừa là con người. Mối tương quan đó, thực ra con người đã được thừa hưởng khi được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh Ngài để sống thân mật với Ngài trong mối tình Cha-con. Nhưng nó đã bị cắt đứt vì sự kiêu căng của nguyên tổ khi cuồng vọng muốn ngang bằng Thiên Chúa. Hậu quả là đau khổ, sợ hãi cũng như bất công, bạo lực phát sinh và hoành hành trong thế giới này. “Đấng Ki-tô, con vua Đa-vít” là Con Thiên Chúa làm người để đền bù những ác quả của tội lỗi đó để đưa con người nối lại mối tương quan thân tình là con cái của Thiên Chúa.

Mời Bạn: Giám mục Robert Barron, nổi tiếng về truyền thông ở Mỹ, chia sẻ rằng 99% các tội lỗi của con người đến từ bệnh ảo tưởng “mình là chúa”. Ngài đề nghị các tín hữu trung thành dành 5-10 phút cầu nguyện mỗi ngày vì đó là phương thế để phá bỏ cái ảo tưởng bản thân tai hại nhờ đó thắt chặt mối tương quan thân mật của người con thảo với Cha trên trời là Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Dành thời gian mỗi ngày tâm sự với Chúa, coi đó là việc không thể thiếu để vun đắp cho mối tương quan thân mật với Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết từ bỏ những ảo tưởng tự kiêu tự mãn cùng với những đam mê thấp hèn, để tâm hồn con được thanh thoát kết hiệp thân tình với Chúa.


05/06/21 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN

Th. Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo
Mc 12,38-44

MÓN QUÀ NHỎ, TÌNH YÊU LỚN

Đức Giê-su gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.” (Mc 12,43)

Suy niệm: Bà góa nghèo trong bài Tin Mừng hôm nay không chỉ dâng cúng cho Đền Thờ hai đồng tiền kẽm nhưng bà đã dâng cúng bằng cả tấm lòng chân thành của mình. Dưới cái nhìn của nhiều người, đó là một số tiền rất nhỏ nhưng Chúa lại nhìn thấy hành động đó biểu lộ một tình yêu rất lớn. Chúa cho biết: bà đã bỏ vào đó tất cả những gì mình có, nghĩa là bà dâng cho Chúa trọn cả đời sống của mình, cả trái tim của mình. Chỉ có hai đồng tiền kẽm thôi để dâng cúng, nhưng Chúa thấy bà ấy đã gói ghém vào đó trọn vẹn tình yêu của mình. Quả thật, Chúa không đánh giá con người theo những giá trị vật chất bên ngoài nhưng Ngài nhìn thấu suốt mức độ của tình yêu bên trong. Người ta có thể cho đi nhiều hay ít, điều đó chắc chắn chưa quan trọng bằng việc họ biết cho đi với cả tấm lòng thành của mình.

Mời Bạn: Thánh Gio-an Thánh Giá nói: “Vào buổi xế chiều của đời sống, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu.” Như vậy, Chúa không hỏi bạn có làm được những công trình vĩ đại nào, đóng góp bao nhiêu cho việc từ thiện, giúp đỡ được bao nhiêu người, nhưng Chúa chỉ hỏi bạn đã yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em như thế nào mà thôi.

Chia sẻ: Bạn nghĩ gì về câu nói của thánh Au-gút-ti-nô: “Hãy yêu rồi mới làm điều bạn muốn” (Ama et fac quod vis)?

Sống Lời Chúa: Dâng lên Chúa một lời nguyện tắt bày tỏ lòng yêu mến Chúa và quyết tâm luôn sống hy sinh quảng đại giúp ích mọi người.

Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến.

06/06/21 CHÚA NHẬT TUẦN 10 TN – B
KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ
Mc 14,12-16.22-26

LƯƠNG THỰC BỞI TRỜI

Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”… “Đây là máu Thầy, máu Giao ước, đổ ra vì muôn người.” (Mc 14,22b.24)

Suy niệm: Về mặt thể lý, con người phải ăn phải uống mới có thể sống và làm việc; khi thiếu ăn, con người không chỉ bị suy nhược, mà còn có nguy cơ tử vong nữa. Đối với sự sống tâm linh cũng vậy, linh hồn cần được nuôi dưỡng bằng thần lương mà Chúa Ki-tô ban cho, đó là Mình và Máu Thánh Ngài. Điều kỳ diệu không chỉ là phép lạ Chúa hoá thân nơi hình bánh rượu khi linh mục đọc lời truyền phép theo lệnh truyền của Chúa, mà còn là Ngài hoá thân trở nên một xương một thịt với chúng ta khi chúng ta rước Thánh Thể. Chính vì yêu thương và để cứu độ nhân loại, Chúa Ki-tô đã có sáng kiến hiến mình làm của ăn nuôi sống con người.

Mời Bạn: Thánh lễ là bàn tiệc chính Chúa dọn ra và mời chúng ta đến dự. Đó là bữa “tiệc cưới” của Chúa để kết hiệp nên một với Hội Thánh là hiền thê và chúng ta là thành phần của Hội Thánh đó. Được mời tham dự bữa tiệc linh thánh, bữa tiệc của tình yêu thương đó, là vinh dự và diễm phúc vô cùng lớn đến nỗi bất cứ lấy lý do nào từ chối cũng là vặt vãnh và phụ lòng Thiên Chúa, Đấng đã muốn dành cho chúng ta hồng ân đó. Bạn sẵn lòng đến dự bữa tiệc này chứ!

Sống Lời Chúa: Vì yêu Chúa và muốn được sống kết hiệp với Chúa, bạn hãy thường xuyên tham dự thánh lễ và siêng năng rước lễ. Ngay cả khi bị giãn cách do dịch bệnh, bạn cũng có thể tham dự thánh lễ và rước lễ thiêng liêng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con thờ lạy Chúa nơi tấm bánh bé nhỏ này Xin cho chúng con luôn biết hướng về Chúa để kính thờ, mến yêu và siêng năng lãnh nhận bí tích cực trọng này.


07/06/21 THỨ HAI TUẦN 10 TN

Mt 5,1-12

CHÌA KHOÁ HẠNH PHÚC

“Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao.” (Mt 5,12)

Suy niệm: Có người nói, đến ba mươi tuổi người ta hướng đến ba mục đích, nhưng đến bốn mươi, chỉ còn nhắm hai, và ngoài năm mươi người ta chỉ nhắm đến một mục đích, rồi đến sáu mươi tuổi mới ngộ ra rằng đạt được hạnh phúc mới là mục đích của cuộc đời. Phải chăng suy nghĩ đó phản ánh não trạng tham vọng thực dụng, muốn chiếm hữu thật nhiều để hưởng thụ thật nhiều, thế rồi đến lúc nhận ra rằng mục đích tối hậu của cuộc đời mình không phải là những thứ đó, mà là phải đạt được hạnh phúc đích thực, thì đời mình đã xế chiều? Để giúp chúng ta khỏi bị lạc hướng, Chúa Giê-su ban cho chúng ta bộ chìa khoá mở ra tám cánh cửa dẫn vào hạnh phúc, đó là Tám Mối Phúc Thật. Chỉ cần một trong bộ tám chìa khoá đó là có thể mở ra cánh cửa dẫn vào hạnh phúc viên mãn và vĩnh cửu.

Mời Bạn: Người ta dễ lầm tưởng những niềm vui, khoái cảm, sự hưởng thụ cảm nhận được dễ dàng và tức thời trước mắt là đem lại hạnh phúc thật. Thế nhưng cũng dễ nhận thấy rằng những thứ “hạnh phúc” đó rất chóng qua, và một khi qua rồi, chúng để lại sự chán chường, trống rỗng. Tám mối phúc thật của Chúa thoạt xem có vẻ là đau khổ, bất hạnh, nhưng chúng lại là phương thế thanh luyện những gì cản trở để mở rộng cánh cửa dẫn vào cõi hạnh phúc tròn đầy và không bao giờ phai tàn.

Sống Lời Chúa: Chọn một mối phúc thật làm châm ngôn sống trong ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa cho chúng con chìa khoá hạnh phúc từ đời này để mở cửa bước vào niềm vui tối hậu mai sau, xin cho chúng con sống trọn vẹn hạnh phúc chúng con lựa chọn.


08/06/21 THỨ BA TUẦN 10 TN
Mt 5,13-16

LÀ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG!

“Chính anh em là muối cho đời,…  là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13.14)

Suy niệm: Đặc tính của muối là mặn và của ánh sáng là tỏa sáng. Muối đã nhạt thì vô dụng, không còn ướp mặn được gì nữa; ánh sáng không sáng thì chẳng còn là mình nữa. Đức Giê-su gọi các môn đệ là muối và ánh sáng cho trần gian, bởi trần gian này đang thiếu vị mặn tình thương, bao dung và đức hạnh; trong khi lại đầy dẫy bóng đêm hận thù, tội lỗi và sự chết. Là muối và ánh sáng nghĩa là phản ứng lại thế gian, là làm chứng cho những giá trị của Tin Mừng. Sứ mạng thật cam go và đầy thử thách nhưng đó lại là căn tính của người môn đệ. Lời Đức Giê-su: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy… và tôn vinh Cha anh em Đấng ngự trên trời” tiếp tục âm vang nơi thư thánh Phao-lô: “Giữa một thế hệ gian tà và sa đọa, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên bầu trời” (Pl 2,5).

Mời Bạn: Làm sao ướp mặn, tỏa sáng cho trần gian trong khi bạn lại ‘nhạt’ và ‘tối’ bởi những tính hư tật xấu, cùng lối sống thiếu chất “văn minh tình thương?” Bạn không có lấy gì mà cho! Tin Mừng là nơi và phương thế để bạn hút lấy những phẩm chất của muối và ánh sáng đó.

Chia sẻĐể là muối men và ánh sáng, người Ki-tô hữu phải phục vụ sự thăng tiến con người qua việc phục vụ sự sống, chăm sóc sức khỏe, chăm lo giáo dục và xây dựng hòa bình (Tông huấn Giáo hội tại Á Châu, số 35–38). Bạn sẽ làm gì để thực hiện lời dạy này của Hội Thánh?

Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái cụ thể trong ngày sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê–su, xin cho con biết thắp ánh sáng đời mình, trở nên muối men ướp cho anh chị em con bằng chính tình thương, sự quảng đại và tha thứ của bản thân. Amen.


09/06/21 THỨ TƯ TUẦN 10 TN
Th. Ép-rem, phó tế, tiến sĩ HT

Mt 5,17-19

TÌNH YÊU KHÔNG BIÊN GIỚI

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)

Suy niệm: Qua những việc Chúa chữa lành bệnh nhân trong ngày Sa-bát, ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, bênh vực những người bé mọn yếu thế trong xã hội… nhiều người, nhất là các kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu, cho rằng Chúa Giê-su “bãi bỏ luật Mô-sê và lời các ngôn sứ.” Chúa Giê-su minh định Ngài không bãi bỏ nhưng kiện toàn lề luật với tôn chỉ: “Luật vì con người chứ không phải con người vì luật” (x. Mc 2,27). Và Ngài gồm tóm toàn thể Lề Luật giới răn trọng nhất, giới răn yêu thương, đó là “kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự” và “yêu người như chính mình.”

Mời Bạn: Mục tiêu của Luật là bảo vệ thiện ích cho con người. Vì thế, Luật là con đường dẫn đến yêu thương. Nhưng Luật vẫn có giới hạn của nó, vì hiện hữu qua chữ viết, còn tình yêu thì vô biên. Vậy nên, nếu chỉ trung thành giữ luật cách cứng nhắc, theo mặt chữ, thì chưa đủ; mà hơn thế nữa, mọi điều luật lớn nhỏ đều phải qui chiếu vào giới răn trọng nhất là “mến Chúa và yêu người”.

Sống Lời Chúa: Dịch bệnh Cô-vít có thể cản trở chúng ta trong một số hoạt động, nhưng không thể làm tê liệt tình yêu của ta đối với Chúa và tha nhân. Mời bạn thực hiện như lời thư thánh Phao-lô: “Hãy làm việc thiên, đừng sờn lòng nản chí” (2Tx 3,13).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, cảm tạ Chúa đã yêu chúng con bằng một tình yêu cao độ, dám vượt qua mọi rào cản, và hy sinh cả tính mạng. Xin cho con ơn can đảm để dám vượt qua mọi chướng ngại, hầu tiếp tục lan tỏa tình yêu của Chúa qua hành động đời sống của con.


10/06/21 THỨ NĂM TUẦN 10 TN

Mt 5,20-26

CỦA LỄ THIÊN CHÚA YÊU THÍCH

“Khi sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5,23-24)

Suy niệm: Quà tặng là một trong những cách thể hiện lòng quý mến. Đối với Thiên Chúa, món quà lớn nhất và ý nghĩa nhất con người có thể dâng lên Ngài là lễ vật hiến dâng tất cả cuộc sống và chính thân mình để tỏ lòng tôn thờ yêu mến cách trọn vẹn. Lời Chúa nói với chúng ta: “Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình,” nếu không chỉ là kẻ sát nhân, kẻ nói dối (x. 1Ga 3,15; 4,20.21). Vì thế, đi dâng của lễ lên Thiên Chúa mà lòng còn vướng vất sự bất bình, lòng ghen ghét thù hận, của lễ đó sẽ là bất xứng nếu không tìm phương hoà giải trước đã. Của lễ đẹp lòng Thiên Chúa nhất chính là lễ hiến tế của Đức Ki-tô để hoà giải nhân loại với Chúa Cha.

Mời Bạn: Biết bao lần chúng ta đã dâng lễ bất xứng vì mình vẫn còn mang nặng trong tim sự hờn giận, ganh tỵ, thù hận với người anh em. Chúa dạy chúng ta chủ động “đi làm hoà” ngay cả khi không phải mình, mà là người khác “có chuyện bất bình” với chúng ta. Hoà giải không chỉ bằng lời nói suông. Muốn “đem thứ tha vào nơi lăng nhục” phải biết “sát tế” cái tôi tự ái của mình; muốn “đem an hoà vào nơi tranh chấp” phải trở nên giống Đức Ki-tô, “con chiên hiền lành” (x. Is 53,7), dám hiến thân mình để “xoá bỏ tội trần gian” (x. Ga 1,29).

Sống Lời Chúa: Sẵn sàng là  người đầu tiên xin lỗi, làm hoà mỗi khi trong cộng đoàn có chuyện bất bình với nhau.

Cầu nguyện: Hát Kinh Hoà Bình: “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người…”


11/06/21 THỨ SÁU TUẦN 10 TN
Thánh Tâm Chúa Giê-su
Ga 19,31-37

LỜI TỎ TÌNH CỦA CHÚA

Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Đức Ki-tô. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. (Ga 19,34)

Suy niệm: Máu và nước trào ra từ trái tim của Chúa Giê-su, đó là dấu cho thấy Ngài đã chết thật sự. Chúa Giê-su cũng sợ hãi trước cái chết, nhưng nếu cái chết này là giá phải trả của một tình yêu đến cùng dành cho những kẻ thuộc về mình thì Ngài tự nguyện đón nhận, vì: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13). Trong biến cố này, Chúa đã đảm nhận thân phận bi đát nhất của kiếp người và đã đi đến tận cùng qui luật của tình yêu: yêu là trao hiến tất cả. Do đó, máu và nước chảy ra từ trái tim bị đâm thâu của Chúa chính là lời tỏ tình tha thiết nhất mà Ngài thổ lộ với toàn thể nhân loại. Chúa đã tỏ tình cách chân thành và đang mong chờ lời đáp trả của chúng ta.

Mời Bạn: Chính trong những giờ phút cầu nguyện mà người ta lắng nghe dễ dàng hơn lời tỏ tình của Chúa và tìm ra những cách thế để đáp trả. Cầu nguyện là việc của ‘trái tim nói với trái tim’ (Thánh Newman). Cầu nguyện không cốt ở lời nói hoa mỹ hay ý tưởng cao siêu, nhưng cốt ở tâm tình. Tâm tình của Chúa Giê-su, chúng ta đã biết, còn tâm tình của bạn đối với Ngài đang ở mức nào trong giờ cầu nguyện của bạn?

Sống Lời Chúa: Dành vài phút thinh lặng chiêm ngắm trái tim bị đâm thâu của Chúa để cảm nghiệm tình yêu đến cùng của Ngài dành cho nhân loại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, tình yêu của Chúa lớn hơn sự chết và lớn hơn sự vô tâm bội bạc của chúng con. Xin giúp chúng con biết mở lòng để đón nhận tình yêu chảy ra từ trái tim của Chúa và để đáp trả lời tỏ tình âm vang từ thập giá.


12/06/21 THỨ BẢY TUẦN 10 TN
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Ma-ri-a
Mt 5,33-37

COI TRỌNG SỰ TRUNG THỰC

“Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” (Mt 5,37)

Suy niệm: Chúa Giê-su luôn lên án sự dối trá. Ngài quở trách nặng lời thói đạo đức giả của các kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu. Giáo huấn của Chúa rất rõ ràng: “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Lời nói trung thực thì đáng tin và không cần gì phải thề thốt. Ngài tuyên bố bằng những lời đanh thép: Dối trá là công việc của ma quỷ! Và Ngài chỉ đích danh ma quỷ là “cha sự gian dối” (x. Ga 8,44). Cũng thế, kẻ dối trá chính là “tên Phản Ki-tô, kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con” (1Ga 2,22). Chúa Giê-su quyết liệt chống lại sự gian dối bởi vì Ngài là Sự Thật (x. Ga 14,6), Ngài đến thế gian này để làm chứng cho Sự Thật, và ai đứng về phía Sự Thật thì nghe theo Ngài (x. Ga 18,37).

Mời Bạn: Chúng ta đang sống trong một thế giới tràn ngập sự dối trá: gian dối, lừa đảo trong việc làm ăn, lối sống ảo cách riêng nơi người trẻ, những tin giả đặt điều vu khống trên mạng xã hội, gian lận trong môi trường giáo dục, dối lừa ngay cả trong mối tương quan gia đình, bạn bè, v.v…. Là môn đệ của Đức Ki-tô, chúng ta được mời gọi “sống theo sự thật trong tình bác ái” để xây dựng Giáo Hội “đạt tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô” (Ep 4,13.15).

Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi đính chính lại những gì tôi đã nói hoặc làm sai sự thật và hàn gắn lại những mối quan hệ bị tổn hại do đó mà ra

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhờ công nghiệp của Đức Giê-su Ki-tô, xin “thánh hiến chúng con trong sự thật” để chúng con được nên một trong Chúa và trung thành “làm chứng cho sự thật” trong đời sống của chúng con. Amen.

13/06/21 CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN – B
Mc 4,26-34

NƯỚC TRỜI LỚN MẠNH

“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải…” (Mc 4,31)

Suy niệm: Giống như những hiện tượng tự nhiên, Nước Trời cũng theo những qui luật của sự phát triển, giống như hạt giống nảy mầm, mọc thành cây lớn. Hạt cải ban đầu nhỏ tí, dần dần phát triển thành một cây đại thụ không phải chỉ vì lợi ích của chính mình, mà dưới những tán lá xum xuê của nó, những chú chim trời bé bỏng có thể đến nương náu. Giáo Hội không cần phải rửa tội cho hết mọi người mới là hoàn thành sứ mạng truyền giáo. Hội Thánh đã truyền giáo và lớn mạnh ngay khi trung thành sống và rao giảng những giá trị cao cả của Tin Mừng để xây dựng một nền văn minh tình thương trên trái đất này. Phải chăng những cơ chế xã hội dựa trên nền tảng luân lý của Tin Mừng, những con người sống theo lương tâm ngay chính đã là những ki-tô hữu vô danh và đã thuộc về Nước Trời mặc dù chưa phải là thành phần của Hội Thánh hữu hình thông qua bí tích rửa tội?

Mời Bạn: Bạn có nhận thấy biết bao nhiêu giá trị Tin Mừng đang góp phần biến đổi xã hội ngày càng trở nên công bằng nhân ái hơn không? Đó chính là hoạt động truyền giáo sâu xa nhất và căn bản nhất. Trong khi làm ăn sinh sống, học tập, vui chơi, trong những công tác nghiệp vụ chuyên môn, nếu bạn luôn cố gắng hoàn thành cách tốt nhất để thực thi lời Chúa dạy, thì bạn đang truyền giáo rồi đấy.

Chia sẻ: Bạn có giải pháp cụ thể nào để đưa một giá trị Tin Mừng (công bằng, tha thứ, khiết tịnh, v.v.) vào trong đời sống xã hội?

Sống Lời Chúa: Tâm niệm: “Mỗi khi ra khỏi nhà để đi làm, (đi học…) là tôi bắt đầu lên đường truyền giáo.”

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.


14/06/21
 THỨ HAI TUẦN 11 TN
Mt 5,38-42

LẤY ĐỨC BÁO OÁN

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác…” (Mt 5,39)

Suy niệm: Luật báo oán “Mắt đền mắt, răng đền răng” được nhắc tới nhiều lần trong Cựu Ước (x. Xh 21,24; Đnl 19,21) không chỉ là một đòi buộc của sự công bằng mà còn nhằm ngăn chặn mọi hình thức trả thù bạo lực, cực đoan (x. St 4,23-24); có thể nói luật ấy khá là nhân văn và tiến bộ đối với xã hội đương thời. Tuy nhiên, Chúa Giê-su còn mời gọi các môn đệ Ngài tiến xa hơn: “Nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.” Người không bác bỏ luật Mô-sê, cũng không khuyên người ta phải nhu nhược khuất phục trước sự ác, không bảo chúng ta phải im lặng trước áp bức, bất công. Trái lại, Chúa dạy chúng ta đừng lấy ác báo ác, nhưng lấy đức báo oán: lấy nhân ái để đối xử với kẻ bất lương, lấy hiền lành và tha thứ để tiêu diệt bạo lực và oán thù. Chúa Giê-su kiện toàn lề luật bằng cách mời gọi chúng ta vươn tới tiêu chuẩn lý tưởng của sự thánh thiện là “nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Mời Bạn: Cuộc sống hôm nay vẫn đầy dẫy những hận thù bạo lực. Thống kê xã hội gần đây cho thấy tình trạng tội phạm gia tăng nhanh chóng và trẻ hoá cả về số lượng và mức độ. Đã vậy, sống hiền lành, khiêm tốn như Chúa dạy lại bị coi như ngu dại, yếu nhược. Mời bạn vâng theo lời Đức Giê-su sẵn sàng tha thứ cho người xúc phạm đến mình, lấy lòng nhân ái, đức hiền lành và quảng đại để đối lại những bạo lực bất công, nhờ đó bạn góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp theo tinh thần Phúc Âm như lòng Chúa mong ước.

Sống Lời Chúa: Bạn chủ động đến làm hoà người lân cận đang có chuyện bất hoà với bạn.

Cầu nguyện: Hát Kinh Hoà Bình.


15/06/21 THỨ BA TUẦN 11 TN
Mt 5,43-48

YÊU KẺ THÙ

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,44)

Suy niệm: Trong tiếng Hy lạp, có bốn từ khác nhau để nói về tình yêu: tình yêu gia đình ruột thịt, tình yêu nam nữ, tình bạn, tình yêu vô vị lợi. Tương tự, tiếng Việt cũng dùng những từ “yêu”, “thương”, “mến”, v.v… để nói về những sắc thái khác nhau của tình yêu. Chúa Giê-su dạy chúng ta yêu kẻ thù nhưng không phải như yêu người thân của mình. Ngài có kể những người như Phi-la-tô hay Hê-rô-đê là môn đệ yêu dấu được tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa Tiệc Ly đâu! Thế nhưng, chắc chắn Ngài cũng yêu họ và muốn họ được cứu độ. Ngài cầu nguyện cho họ, và nhất là, trước khi từ trần trên cây thập giá, Ngài đã xin Chúa Cha tha thứ tội lỗi của những kẻ giết Ngài. Ngài đã lấy chính mạng sống mình để đền bù tội lỗi của muôn người, trong đó có họ, có cả chúng ta. Chúng ta đã chẳng được Ngài yêu thương cứu độ ngay khi còn là tội nhân, nghĩa là “kẻ thù” của Ngài là gì?

Mời BạnTình yêu mà Chúa dạy chúng ta là tình yêu không loại trừ ai, tình yêu vô vị lợi, chỉ mong đem lại cho họ hạnh phúc đời đời, cho dù có phải hy sinh đến cả tính mạng của mình. Tình yêu đó sẵn sàng đón nhận cả những vô ơn, xúc phạm, ngược đãi người khác gây ra mà không hề đáp trả lại bằng oán ghét, báo thù… Chính vì thế, yêu thương là dấu hiệu nhận biết chúng ta là môn đệ Chúa Ki-tô. Cũng vì thế mà đạo Ki-tô được mệnh danh là đạo của tình yêu.

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho một người mà bạn tự nhiên thấy không ưa, và bày tỏ một cử chỉ thân thiện với người ấy mỗi khi có dịp gặp.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin kiện toàn tình yêu của chúng con để  con có thể yêu người như Chúa yêu con.


16/06/21 THỨ TƯ TUẦN 11 TN
Mt 6,1-6.16-18

QUI TẮC ỨNG XỬ CỦA NƯỚC TRỜI

“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ phô trương cho thiên hạ thấy…” (Mt 6,1)

Suy niệm: Cha ông ta ngày xưa dạy “học ăn, học nói, học gói, học mở.” Ngày nay, người ta tìm học nào là “đắc nhân tâm”, nào là “kỹ năng mềm”, là những bí quyết giao tiếp nhằm đạt được thành công trên đường đời. Còn Chúa Giê-su, Ngài dạy những quy tắc ứng xử để đạt được thành quả không phải ở trần thế này, mà là ở đời sau; không phải để được khen thưởng bởi người đời mà để Thiên Chúa, “Đấng thấu suốt những gì kín đáo”, thấy và ân thưởng. Với tầm nhìn đó, Chúa Giê-su dạy các môn đệ, trong cách ăn nết ở, không phô trương, nhưng kín đáo tế nhị; không tự phụ, giả hình nhưng khiêm tốn và quảng đại; từ việc thờ phượng Chúa đến việc bác ái với tha nhân, tất cả không làm vì hư danh mà chỉ vì lòng yêu mến Chúa và để danh Chúa được tôn vinh.

Mời Bạn: Chúa nói: “Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” không có nghĩa là phải giấu giếm mỗi khi làm việc lành, bởi vì Ngài còn nói: “Anh em là ánh sáng cho trần gian,… sự sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,14.16). Tiêu chuẩn để xét chọn là bạn làm việc để tôn vinh danh Chúa hay là để tìm kiếm hư danh cho mình.

Sống Lời Chúa: Để biết mình có làm việc vì hư danh hay không, mời bạn xét mình: Khi tôi làm việc tốt đẹp mà không được người nhận biết, khen tặng tôi có buồn bực, bất mãn hay không?

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin dạy con biết làm việc mà không chờ một phần thưởng nào khác ngoài việc nhận biết con đã làm theo thánh ý Chúa mà thôi.”


17/06/21 THỨ NĂM TUẦN 11 TN
Mt 6,7-15

HÀNH TRANG TÔNG ĐỒ

Người sai Nhóm Mười Hai đi… Người chỉ thị cho các ông không được mang gì khi đi đường, chỉ trừ gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. (Mc 6,7-9)

Suy niệm: Những chỉ thị lên đường của Chúa nghe thật kỳ cục đối với con người trong xã hội hưởng thụ tiện nghi dư dật hôm nay. Bằng cách kể chi tiết các thứ không được bao gồm trong hành trang của người môn đệ lên đường, Phúc Âm theo thánh Mác-cô nhấn mạnh đến cung cách siêu thoát của người rao giảng. Các môn đệ rao giảng gì? Kêu gọi người ta ăn năn sám hối! Có mối liên hệ giữa nội dung lời rao giảng và cung cách rao giảng ở đây. Sám hối là trở về với Thiên Chúa, nhận Thiên Chúa làm điểm tựa. Vậy điều tiên quyết là phải rời khỏi những điểm tựa cố hữu của mình. Đó là tinh thần siêu thoát mà Chúa muốn những người làm sứ vụ rao giảng phải làm gương, qua hành trang thanh thoát nhẹ nhàng. Thật vậy, các phương tiện, dù cần thiết đến mấy, cũng chỉ là phương tiện. Đôi khi để dứt bỏ ràng buộc, người ta cần phải tích cực khước từ ngay cả những gì mình cần.

Mời Bạn: Nhìn lại để thấy rằng trước tiếng gọi của Chúa, biết bao lần bạn đã nói “không” hoặc khất lần khất lữa, viện cớ rằng mình cần những phương tiện nào đó, để làm việc cho Chúa. Hãy chân thành nhìn nhận trước mặt Chúa: ta vẫn có biết bao phương tiện để phục vụ cho Nước Trời mà ta chưa dùng!

Sống Lời Chúa: Hôm nay, bạn áp dụng bài học ‘siêu thoát’ bằng một hành vi chia sẻ.

Cầu nguyện: Đọc kinh Trông Cậy, hoặc hát “Con vẫn trông cậy Chúa”.


18/06/21 THỨ SÁU TUẦN 11 TN
Mt 6,19-23

NƠI CHẮC CHẮN ĐỂ GIỮ CỦA CẢI

“Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.” (Mt 6,21)

Suy niệm: Con người ra sức làm ra của cải để sinh tồn ở thế gian này. Có thứ của cải dùng ngay, có thứ để dành phòng khi hữu sự. Bản năng sinh tồn cộng với hệ luỵ của tội tổ tông khiến của cải trở nên thiết thân. Chính vì thế “của cải, kho tàng ta ở đâu, thì lòng ta cũng ở đó!” Có nhiều người coi của cải là cùng đích chứ không là phương tiện nên cứ lao đầu như con thiêu thân vào đó khiến họ không biết gì khác ngoài của cải. Lời Chúa vừa thực tế mà cũng vừa là cảnh báo đối với những ai chỉ biết đặt tương lai mình vào những sự phù vân ấy.

Mời Bạn: Kinh nghiệm cho thấy càng có nhiều của cải bao nhiêu càng bất an bấy nhiêu. Cất dấu chỗ nào cũng sợ bị đánh cắp. Tâm trí lúc nào cũng suy tính chuyển dịch của cải đến nơi an toàn. Cất trong két sắt hay gởi ngân hàng cũng không yên. Như thế còn thì giờ đâu mà nghĩ tới những sự cao siêu trên trời? Chỉ những ai coi của cải là phương tiện mới có thể sử dụng nó để đạt tới nhiều mục đích khác: nuôi sống bản thân và gia đình, giúp đỡ người đau khổ, xây dựng công trình phúc lợi xã hội… Còn những ai coi của cải là cùng đích, thì chính nó sẽ trói ghì tay chân, đầu óc ta lại để chỉ biết cất giấu và cất giấu mà thôi.

Sống Lời Chúa: Giáo lý dạy: ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta ở trên trời (2Cr 5,1). Vì thế ta hãy dùng của cải mình để mua lấy ngôi nhà ấy khi biết chia sẻ và cho đi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi vào trần gian, Chúa đã sống không nhà không cửa, không có nơi gối đầu. Xin dạy con biết dùng của cải chóng qua ở đời này để mua lấy hạnh phúc đời sau, biết cho đi để được lãnh nhận từ Chúa nhiều hơn.


19/06/21 THỨ BẢY TUẦN 11 TN
Th. Rô-moan-đô, viện phụ 

Mt 6,24-34

BÀI HỌC TỪ LOÀI CHIM

“Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý hơn chúng sao?” (Mt 6,26)

Suy niệm: Đôi cánh, giọng hót, chiếc tổ bé con,… từng chi tiết trong đời sống loài chim là nguồn cảm hứng cho biết bao tác phẩm nghệ thuật hội họa, thi ca, điện ảnh. Mặt khác, mô phỏng các bộ phận cơ thể con chim, các nhà khoa học sáng chế ra nhiều máy móc hữu ích cho con người. Chưa hết, loài vật này còn dạy cho thế nhân một nghệ thuật sống “quẳng gánh lo đi” rất có giá trị. Khi nhận thấy con người quá lo toan cho cuộc sống vật chất, Chúa Giê-su kêu mời họ nhìn vào loài chim để rút ra bài học sống tin tưởng và phó thác nơi Cha trên trời: “Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng” (Mt 6,26).

Mời Bạn: Bài học tuy đơn sơ, có vẻ dễ học, nhưng thực ra lại khó: khó nhớ, khó thực hành! Vì lòng tham lam, tính kiêu ngạo muốn tự mình định liệu tất cả cho mình, người ta đánh mất đi tâm tình hồn nhiên phó thác nơi Thiên Chúa. Đấng Toàn Năng quan phòng chăm sóc đến từng sợi tóc của từng người.

Sống Lời Chúa: Luôn dâng lên Chúa công việc bạn sắp làm, xin Ngài chúc lành và xin cho được luôn biết vâng theo thánh ý Chúa và làm mọi việc vì vinh danh Chúa.

Cầu nguyện: “Lạy Cha, con phó mình con cho Cha, xin hãy làm nơi con mọi sự đẹp Ý Cha, Cha làm chi mặc lòng, con cũng cám ơn Cha, con sẵn sàng luôn luôn, con nhận lãnh tất cả, miễn Ý Cha được làm trọn trong con.” (Chân phước Charles de Foucauld)

20/06/21 CHÚA NHẬT TUẦN 12 TN – B
Mc 4,35-41

BẠN ĐÃ ĐÁNH THỨC CHÚA CHƯA?

…Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào gối mà ngủ… (Mc 4,37-38)

Suy niệm: Cơn bão đêm ấy trên Biển Hồ thật ác liệt. Các ngư dân lão luyện như các tông đồ cũng phải kinh hoảng. Các ông mải chống chọi với những cơn sóng dữ không để ý thái độ kỳ lạ của Thầy Giê-su vẫn say sưa giấc điệp ở đàng lái thuyền. Lúc tình hình đã trở nên tồi tệ không thể cứu vãn nữa, các ông mới đánh thức Chúa để cầu cứu… may ra…! Sự can thiệp của Chúa thật đơn giản. Ngài quát một tiếng, sóng gió tan biến, biển liền im lặng như tờ. Có thế, các môn đệ mới xác tín về chân tính của Thầy: Ngài là Đấng mà “gió và biển cũng phải tuân lệnh.”

Mời Bạn: Không ít bạn trẻ ngày nay cảm thấy những điều mà từ nhỏ mình vẫn tin một cách đương nhiên thì nay bị lung lay tận gốc rễ. Những phát minh của khoa học kỹ thuật, những trào lưu tư tưởng khiến các bạn cảm thấy niềm tin vào Thiên Chúa trở thành đáng hoài nghi; nếp sống hưởng thụ, phóng túng của thời đại khiến các bạn cảm thấy việc sống theo Mười Điều Răn của Chúa làm mình không thể phát huy hết mọi phẩm chất tự do cao quý của con người. Con tàu đức tin của mình không còn êm ả lướt sóng nữa mà chao đảo trước cơn sóng gió vỗ đập. Thế mà sao Chúa vẫn im lặng? Bạn nhớ rằng dù Chúa có ngủ thì Ngài cũng đang đồng thuyền đồng hội với bạn. Bạn hãy nói gì với Chúa đi! Bạn hãy đánh thức Chúa dậy đi bằng tâm tình chân thành nhất của bạn!

Chia sẻ về một kinh nghiệm bị thử thách về đức tin của mình.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành 5 phút để tâm sự với Chúa.

Cầu nguyện: Đọc Kinh Tin.


21/06/21 THỨ HAI TUẦN 12 TN
Th. Lu-y Gon-za-ga, tu sĩ 

Mt 7,1-5

HÃY BAO DUNG!

“Đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7,1)

Suy niệm: Những lời khuyên của Đức Giê-su không chỉ hữu ích trong tương quan giữa người với người, mà còn được nâng lên tầm mức siêu nhiên, và có giá trị trước mặt Thiên Chúa: Đừng xét đoán không chỉ vì lợi ích thực tiễn mà còn “để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” Chúa Giê-su dạy con người sống khoan dung trong lời ăn tiếng nói cũng như trong cung cách cư xử, vì một lý do vô cùng cao cả là Thiên Chúa đã bao lần thể hiện tình bao dung nhân từ, tha thứ cho biết bao tội lỗi của con người.

Mời Bạn: Dân gian thường gán những hỗn danh ‘bà tám buôn dưa lê’ chuyên ‘ngồi lê đôi mách’ để nói đến thói tật cố hữu là nói xấu, phê phán, chỉ trích người khác. Có một thực tế là nói xấu người thứ ba, nhất là khi người ấy vắng mặt, thì dễ và ‘sướng miệng’ hơn là nói tốt về người ấy. Thói xấu đó xuất phát từ một con tim hẹp hòi cay nghiệt, muốn đưa mình lên bằng cách hạ bệ người khác. Thái độ đó chắc chắn là đi ngược với lệnh truyền yêu thương của Tin Mừng, phản nghịch lại tinh thần bác ái Ki-tô giáo. “Để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” thì hãy bao dung nhân từ như Thiên Chúa, Cha chúng ta là Đấng nhân từ (x. Lc 6,36). Ai biết tha thứ và bao dung, sẽ được Chúa xét xử khoan hồng đại lượng.

Sống Lời Chúa: Thay vì xét đoán và nói xấu, bạn làm ngược lại, bạn giải thích ý tốt và nói tốt, khen ngợi những ưu điểm, phát huy những điều tích cực nơi người khác.

Cầu nguyện“Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con mặc lấy tâm tình từ bi nhân hậu của Chúa để con biết nhận ra điều tốt đẹp nơi anh em con. Và nếu phải xét đoán anh em, xin cho con xét đoán với tình bác ái.” Đọc kinh Kính Mến.


22/06/21 THỨ BA TUẦN 12 TN
Th. Pô-li-nô, giám mục

Mt 7,6.12-14

ĐỂ MẦU NHIỆM THÁNH KHÔNG BỊ XÚC PHẠM

“Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.” (Mt 7,6)

Suy niệm: Người ta có thể lấy làm lạ về lời nói khó hiểu này của Chúa Giê-su, vì có vẻ như Ngài cổ vũ cho óc cực đoan và kỳ thị là điều đối nghịch với tinh thần bao dung nhân hậu của Ngài. Bởi thế, đây chính là lời cảnh báo của Đức Giê-su nhằm bảo vệ sự nguyên tuyền và linh thánh của mầu nhiệm cứu độ. Mầu nhiệm thánh, đó là “của thánh,” là viên ngọc quý mà Chúa dặn dò phải trân quý, giữ gìn. Mối nguy mầu nhiệm thánh bị xúc phạm có thể đến từ bên ngoài bởi những người chủ trương giáo lý sai lạc; từ những người bất tín, báng bổ, không chấp nhận sứ điệp Tin Mừng. Mối nguy cũng có thể xuất phát từ bên trong do chính các tín hữu sống theo lối thế gian, làm tục hoá các mầu nhiệm thánh.

Mời BạnTrong đêm Chúa giáng sinh, thiên thần ca hát “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Nước Trời được ban cho những người có lòng thành tâm thiện chí, những người cảm nhận niềm vui hạnh phúc được thuộc về Đức Ki-tô. Vì thế, ăn mặc xứng hợp, có thái độ cử chỉ cung kính, trang nghiêm khi đọc kinh cầu nguyện, tham dự thánh lễ, ngay cả khi phải hiệp thông qua thánh lễ trực tuyến, điều đó nói lên niềm tin và sự trân quý đối với “viên ngọc quý” là các mầu nhiệm đức tin linh thánh.

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ cung kính đón nhận “của thánh” cao trọng là Bí tích Thánh Thể qua việc chuẩn bị tâm hồn sốt sắng trước và sau khi rước lễ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa ban Của ăn thánh cho con qua Thánh Thể. Xin giữ con luôn cung kính, yêu mến Thánh Thể Chúa! Amen.


23/06/21 THỨ TƯ TUẦN 12 TN
Mt 7,15-20

NHÌN HOA QUẢ KHIÊM NHƯỜNG ĐỂ BIẾT CÂY

“Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt.” (Mt 7,18)

Suy niệm: Dựa vào kinh nghiệm cơ bản của nhà nông, Đức Giê-su đưa ra một nguyên tắc chắc chắn: “Cây tốt không thể sinh quả xấu.” Do đó suy ngược lại cứ xem quả thì biết cây tốt hay xấu. Qua ví dụ đó, Chúa Giê-su dạy chúng ta tiêu chuẩn phân biệt ngôn sứ giả: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả… Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai” (Mt 7,15-16). Nhìn quả để biết cây, quan sát việc làm để biết con người tốt hay xấu, thật hay giả, chứ không phải chỉ qua lời nói, lý luận. Nhân dịp này, Chúa cũng nhắc ta xem lại hoa quả cuộc đời mình. Thế mà hoa quả căn bản nhất là hoa quả khiêm nhường. Qua việc làm, tôi đã sinh hoa quả nào? Hoa quả khiêm nhường hay hoa quả kiêu ngạo? Hoa quả rộng rãi hay hoa quả hà tiện? Hoa quả khiết tịnh hay hoa quả mê dâm dục?

Mời Bạn:  ĐTC Phanxicô cho chúng ta tiêu chí phân biệt hoa quả nào đến từ Chúa, hoa quả nào đến từ ma quỷ. Hoa quả đến từ Chúa khi tôi biết mở lòng ra; hoa quả đến từ ma quỷ lúc tôi khép lòng lại. Hoa quả đến từ Chúa khi tôi sống giây phút hiện tại; hoa quả đến từ ma quỷ lúc nó thích đưa ta trở về quá khứ cay đắng. Hoa quả đến từ Chúa  khi tôi hướng về khung trời hy vọng; hoa quả đến từ ma quỷ khi nó thích đưa ta vào góc tường bế tắc. Đâu là hoa quả bạn gặt hái hằng ngày trong các hoa quả trên đây?

Sống Lời Chúa: Chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giê-su khiêm nhường để tôi học theo, thực hành, để sinh hoa trái khiêm nhường.

Cầu nguyện: Sốt sắng đọc kinh Cải tội bảy mối có bảy đức.


24/06/21
 THỨ NĂM TUẦN 12 TN
Sinh nhật thánh Gio-an Tẩy giả
Lc 1,57-66.80

LỚN LÊN TRONG CHÚA

Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào ?” Vì quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em … Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. (Lc 1,66.80)

Suy niệm: Một điều chắc chắn là ai cũng yêu thích trẻ em. Cứ quan sát một em nhỏ trong đám đông, sẽ thấy ai ai cũng chú ý đến nó. Hình ảnh đơn sơ, trong sáng của trẻ nhỏ đã được Chúa Giê-su đặt làm tiêu chí để vào Nước Trời (x. Mt 18,3). Người lớn nào cũng đã từng là trẻ thơ, từng trải qua tuổi xinh đẹp ấy. Thế nhưng, khi lớn lên, hình ảnh dễ thương ngày nào dần dà biến mất. Tại sao thế? Do lắng lo cơm áo gạo tiền chăng? Hay do lòng tham sân si chăng? Nhưng dù sao đi nữa, mọi người, lớn hay nhỏ, trẻ hay già, trước mặt Thiên Chúa, đều là những người con cái của Ngài. Vậy để không đánh mất đi nét đẹp đơn sơ trong sáng ấy, nhất là trước mặt Thiên Chúa, thì cần lắm “bàn tay Chúa phù hộ,” để chúng ta “càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh”.

Mời Bạn: Để thành công, người ta phải học từ trường lớp cũng như tích luỹ kinh nghiệm sống trong đời thường. Để lớn lên trong Chúa, chúng ta cần để bàn tay mình trong bàn tay Chúa, để “bàn tay Chúa luô phù hộ”, như lời Thánh vịnh: “Làm thế nào để giữ tuổi xuân trong trắng? Thưa phải tuân theo Lời Chúa dạy” (Tv 119,9).

Sống Lời Chúa: Trung thực và vâng phục thánh ý Chúa là hai nhân đức trẻ thơ được vào Nước Trời. Mời bạn thực thi hai nhân đức trẻ thơ này với ý thức của người trưởng thành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa yêu mến những ai có tâm hồn thơ bé. Xin cho chúng con luôn biết sống trong ân tình của Chúa, để chúng con được Chúa và người khác yêu thương. Amen.


25/06/21 THỨ SÁU TUẦN 12 TN
Mt 8,1-4

NẾU CHÚA MUỐN

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Mt 8,2b)

Suy niệm: Bất cứ ai đau ốm bệnh tật đều mong muốn chóng bình phục. Đó chính là niềm khao khát của người phong trong Tin Mừng hôm nay. Mong muốn được lành mạnh, trở lại cuộc sống bình thường mãnh liệt đến nỗi anh bất chấp mọi luật lệ cấm kỵ để tìm gặp Chúa Giê-su, diện đối diện. Tuy nhiên, dù hết lòng mong muốn được chữa lành, nhưng anh không hề nài ép Chúa làm theo ý của anh, mà khiêm tốn đặt mong ước đó cho lòng thương xót của Chúa: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Anh tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giê-su, mà còn hơn thế anh tin rằng Chúa biết điều gì tốt đẹp nhất, đem lại sự bình an cho cuộc đời anh. Niềm tin ấy giúp anh nhận biết ĐIỀU CHÚA MUỐN thì quan trọng hơn điều anh muốn. Vì thế, anh vừa trao dâng ao ước của mình cho Chúa cũng như sẵn lòng đón nhận tất cả điều Chúa muốn.

Mời Bạn: Cơn đại dịch Covid đang hoành hành, gây bao bất ổn, tổn thương cho đời sống mọi người. Mong mỏi lớn nhất của rất nhiều người lúc này là cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Thế nhưng, bài học đức tin của người phong lại nói với chúng ta rằng điều Chúa muốn thì quan trọng hơn. Thế nên, bạn và tôi được mời gọi đừng chỉ dừng lại ở lời cầu xin cho mọi sự như chúng ta mong ước, mà hãy xin Chúa cho chúng ta nhận ra Ý CHÚA và can đảm đón nhận từ Chúa tất cả.

Sống Lời Chúa: Trung thành dành ít nhất 5 phút suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày để biết và sống điều Chúa muốn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, NẾU CHÚA MUỐN, xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Amen.


26/06/21 THỨ BẢY TUẦN 12 TN

Mt 8,5-17

KHIÊM TỐN VÀ NHẠY BÉN

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” (Mt 8,8)

Suy niệm: Viên bách quân đội trưởng La mã này nếu không phải là người ‘thét ra lửa’, thì cũng thuộc hạng có địa vị, quyền thế ở đời. Vậy mà chính con người thế giá ấy đã sẵn sàng lặn lội xa xôi đến với một ngôn sứ bị xã hội nghi ngờ, tẩy chay, coi rẻ. Nơi người bách quân đội trưởng này, chúng ta thấy anh biết chấp nhận thực tế giới hạn của mình: tuy có quyền nhưng bất lực trước cơn bệnh của gia nhân mình. Thứ đến ông tỏ ra rất nhạy bén với quyền năng của Chúa Giê-su, ông tin Ngài bất chấp sĩ diện hay những thái độ của người khác đối với Chúa Giê-su. Sau cùng ông can đảm quyết tâm tìm đến với Chúa Giê-su, bày tỏ lòng tin vào Ngài và cầu xin Ngài chữa lành cho người đầy tớ.

Mời Bạn: Không thiếu những yếu kém giới hạn nơi cá nhân hay tập thể của mình. Nhưng có điều chúng ta có nhìn nhận và can đảm thay đổi hay không. Khiêm tốn ở đây giúp ta sống đúng với thực tế của mình, không che đậy trốn tránh nhưng biết đối mặt, tận dụng các cơ hội và ơn Chúa để vươn lên.

Chia sẻ: Thử xem lại các giờ giáo lý, cách tổ chức điều hành, các sinh hoạt như kiệu rước, kinh nguyện, hội họp của chúng ta có còn thích hợp hay cần phải đổi mới không?

Sống Lời Chúa: Tôi năng kiểm điểm đời sống hằng ngày. Tôi biết can đảm vượt quá chính mình để tìm ra ý Chúa để chu toàn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa vẫn đến với con và đồng hành với con trong cuộc sống. Xin cho biết nhận ra Chúa, nghe tiếng Chúa nói với con và biết đáp lại bằng lòng tin tưởng chân thành và can đảm. Amen.

27/06/21 CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN – B
Mc 5,21-43

HIỆU LỰC ĐỨC TIN

“Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa.” (Mc 5,35)

Suy niệm: Mặc những lời phê phán,  can ngăn của đám đông vây quanh Chúa Giê-su, ông trưởng hội đường và người đàn bà bị băng huyết vẫn tiếp tục “làm phiền” Ngài. “Làm phiền” Ngài là phải thôi, vì cả hai đều đang phải đối diện gay gắt với chuyện sinh-bệnh-lão-tử của phận người. Đứa con gái hấp hối, người cha chỉ còn biết chạy đến với Chúa; mười hai năm bị tán gia bại sản vì bệnh băng huyết, người đàn bà cũng chỉ còn biết bám vào cái phao duy nhất là Chúa. Nhờ tin vào Chúa, cả hai đã được như ý: con gái ông được hồi sinh, bệnh tật bà được chữa khỏi. Chúa cũng muốn ta “làm phiền” kiểu này; vì cho thấy một niềm tin chân thành, không hoa mỹ cầu kỳ, nhất là bất chấp những khó khăn, cản trở. Lắm khi dư luận, nhất là dư luận trái chiều, khiến ta bỏ đi những cơ hội tốt nhất thể hiện lòng tin và lòng mến.

Mời Bạn: Qua câu chuyện Chúa chữa lành hai bệnh nhân trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, chúng ta học nơi họ bài học đức tin, biết chạy đến với Chúa, khẩn cầu, tin tưởng nơi Ngài, bất chấp mọi cản ngăn, phiền toái. Đồng thời cũng xác tín thêm rằng sự sống thể lý nào cũng có giới hạn, Chúa có thể ban cho ta sự sống viên mãn, vĩnh cửu hơn gấp bao lần sự sống thể lý. Đó là niềm hy vọng bền lâu của ta khi theo Chúa mỗi ngày.

Sống Lời Chúa: “Hữu sự vái tứ phương.” Song nên cẩn trọng để tránh chạy theo mê tín dị đoan, nhất là khi có người thân bệnh hoạn. Luôn nhớ ta là Ki-tô hữu, người tin vào Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa. Xin thương giúp đỡ con trong mọi hoàn cảnh, để con luôn trung tín hy vọng nơi Chúa thôi. Amen.


28/06/21 THỨ HAI TUẦN 13 TN

Th. I-rê-nê, giám mục, tử đạo
Mt 8,18-22

LÀM MÔN ĐỆ CHÚA

Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. (Mt 8,18)

Suy niệm: Phúc Âm Mát-thêu khi nói về hai trường hợp xin đi theo làm môn đệ Đức Giê-su đã mở đầu bằng việc Ngài ra lệnh các tông đồ rời bỏ đám đông để vượt Biển Hồ “sang bờ bên kia”. Làm môn đệ Thầy Giê-su không phải là một hành động tùy hứng hay sự tính toán thiệt hơn, mà là đi theo lời gọi mời với tất cả sự “liều lĩnh,” tự do và dứt khoát. Theo Thầy Giê-su, người môn đệ phải dứt khoát bỏ tất cả lại phía sau: của cải, sự nghiệp và những tình cảm, cũng như những tương quan thiết thân nhất. Làm môn đệ Thầy Giê-su là “lên đường”, không nhắm đạt được của cải, địa vị, chức quyền danh vọng… mà trước hết là “sang bờ bên kia”, đi theo Đấng “không có nơi gối đầu” để sống một cuộc sống “rất riêng” cá vị với Thầy.

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu là đã được ơn gọi làm môn đệ Chúa Ki-tô. Mỗi ơn gọi, dù bậc sống nào, tu trì hay giáo dân, cũng là hoa trái của một mối tương quan gọi-đáp rất riêng, cá vị giữa Chúa Ki-tô với mỗi người chúng ta. Nhưng tất cả đều có một điểm chung là lắng nghe và đáp lại tiếng gọi yêu thương của Đức Ki-tô: “Hãy theo Ta” để ở lại với Ngài và thực thi sứ mạng làm môn đệ mỗi ngày trong chính đời thường của mình.

Sống Lời Chúa: Thực thi sứ mạng người môn đệ Chúa Ki-tô trước tiên là chu toàn với lòng yêu mến các việc bổn phận hằng ngày trong bậc sống của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, với con, làm môn đệ Chúa thật chẳng dễ chút nào, khi con cứ mãi loay hoay trong những dự tính của mình, thiếu lòng yêu mến, cũng chẳng gắn kết với Chúa. Xin cho con yêu Chúa nhiều hơn, để con có thể hoàn thành ơn gọi mình cách tròn đầy, vui tươi, với nhiều hoa trái. Amen.


29/06/21 THỨ BA TUẦN 13 TN
Th. Phê-rô và Phao-lô, tông đồ
Mt 16,13-19

NIỀM TIN CỦA PHÊRÔ

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)

Suy niệm: Giáo Hội mừng kính hai thánh Phê-rô và Phao-lô trong một lễ. Các ngài là trụ cột của Hội Thánh, cùng chịu tử vì đạo ở Rô-ma, khiến Rô-ma trở thành trung tâm qui tụ của Giáo Hội. Tử vì đạo, có nghĩa là “làm chứng” cho đức tin, đức tin mà hai thánh tông đồ chuyển lại cho ta. Lời tuyên tín của Phê-rô đáp trả hai câu hỏi của Đức Giê-su: “Người ta nói Con Người là ai?” và “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Câu trả lời của Phê-rô mở ra một ơn gọi và một sứ mạng. Chúa đặt tên mới cho Phê-rô, đời ông thay đổi từ đó. Từ một ngư phủ, nay ông trở thành người giữ cửa Nước Trời. Mừng kính hai thánh Tông Đồ hôm nay là chúng ta cử hành chính đức tin và sứ mạng của chúng ta.

Mời Bạn: Hôm nay, Chúa cũng hỏi bạn hai câu hỏi mà Chúa đặt cho các tông đồ ngày xưa. Bạn sẽ không thể trả lời câu hỏi thứ hai mà không trả lời câu hỏi thứ nhất: “Những người sống gần con hôm nay nói Thầy là ai?” Phê-rô nói Thầy là Đấng Mê-si-a, vì ông được Thiên Chúa soi sáng nên ông nói lên chứng từ niềm tin và mong đợi của mình. Còn bạn, bạn sẽ làm gì, nói gì để làm chứng rằng Chúa Giê-su là đường, là sự thật và là sự sống cho người thời nay?

Sống Lời Chúa: Hãy nỗ lực sống niềm tin của bạn, để có thể làm chứng như thánh Phao-lô: “Tôi biết tôi đã tin vào ai” (2 Tm 1,12), và như thánh Phê-rô: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta… về những sự kiện đó (Đức Ki-tô đã sống lại), chúng tôi xin làm chứng…” (Cv 5,29.32).

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, con tin, nhưng xin Chúa giúp lòng tin yếu kém của con.


30/06/21 THỨ TƯ TUẦN 13 TN
Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rô-ma

Mt 8,28-34

LINH HỒN CÓ GIÁ TRỊ VĨNH CỬU

Chúng la lên rằng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông.” (Mt 8, 29)

Suy niệm: “Đức Giê-su có lần nói rằng Xa-tan là một tên trộm cắp. Y không trộm tiền bạc vì biết rằng tiền bạc không có giá trị vĩnh cửu. Y chỉ trộm những gì có giá trị vĩnh cửu – linh hồn con người” (Z. Poonen). Linh hồn con người quý giá đến độ phải có cả quân đoàn quỷ nhập vào một người Ga-đa-ra để cướp lấy linh hồn người ấy. Quỷ biến anh ta thành người dữ tợn, đến nỗi không ai dám đến gần. Đang khi ấy, với Con Thiên Chúa, linh hồn con người quý báu đến độ Ngài sẵn sàng hy sinh cả đàn heo cho quỷ dữ nhập vào để cứu một con người. Từ nay anh ta tỉnh táo, trở lại cuộc sống bình thường, xứng đáng với nhân phẩm của con người, có mối tương quan tốt đẹp với người khác.

Mời Bạn: “Kẻ thù dùng mọi quyền năng để đưa các Ki-tô hữu, trên hết là các thừa tác viên, lơ là việc cầu nguyện. Hắn biết rằng dù bài giảng có hay đến đâu, nghi lễ có lôi cuốn đến mấy, thăm viếng mục vụ có trung thành đến mức nào, không việc nào trên đây có thể hủy hoại hắn hay vương quốc trừ phi việc cầu nguyện bị quên lãng ” (A. Murray). Là tín hữu, đặc biệt là người làm việc trong giáo xứ, bạn thường chú ý đến công việc, hiệu năng, mà quên cốt lõi đời sống Ki-tô hữu là cầu nguyện, như cành nho gắn liền với thân nho.

Sống Lời Chúa: Tôi trung thành siêng năng cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, xin Chúa cho mình khỏi mọi sự dữ của Ác thần như kinh Lạy Cha vẫn đọc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con xác tín mình không thể làm gì nếu không có ơn Chúa giúp. Xin cho con luôn trung tín cầu nguyện gắn bó với Chúa mỗi ngày trong đời mình. Amen.