Cáo Phó Bà Cố Maria Cao Thị Huế Chi

print

CÁO PHÓ

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

 

Trong niềm tin vào 

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  &  PHỤC SINH

BTT Hạt Trà Lồng và gia đình kính báo:

 

BÀ CỐ MARIA CAO THỊ HUẾ CHI

Sinh năm 1950

 

Là Thân Mẫu

Soeur Maria Nguyễn Thị Thanh Nguyên

Nữ tu Hội dòng Chúa Quan Phòng, thuộc Tỉnh dòng Cù Lao Giêng

 Hiện đang phục vụ tại Cộng Đoàn Giáo xứ Hưng Văn, Giáo Phận Long Xuyên.

 

Soeur Maria Benoit Nguyễn Thị Kim Cương

Nữ tu Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ

Hiện đang phục vụ tại Giáo Điểm Vĩnh Phước, Phước Long, Giáo Phận Cần Thơ.

 

Và Thỉnh sinh Phêrô Nguyễn Thanh Đệ

thuộc dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu

 

Bà Cố qua đời lúc 14g00 ngày 12/12/2022. Hưởng thọ 72 tuổi.

 

Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc: 09g00

Thứ 5, ngày 15/12/2022 tại Nhà Thờ Trà Rằm, Hạt Trà Lồng, Giáo Phận Cần Thơ

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Maria

                                                       Kính báo

                                                       MVTT/ Hạt Trà Lồng