Album Bài Ca Đức Ái

print

Album Bài Ca Đức Ái

 1. Bài Ca Đức Ái
 2. Chạnh Lòng
 3. Chúa trong lòng con
 4. Có bao giờ
 5. Con tim rộng mở
 6. Đâu có tình yêu thương
 7. Kinh Hòa Bình
 8. Bài ca Đức Mến
 9. Người Samari nhân hậu
 10. Chúa ơi dạy con
 11. Tha nhân
 12. Tim rộng mở
 13. Vì yêu