Album Hiển Linh

print

Album Hiển Linh

1 AnhSaoTroiDong – 04:15
2 Ba vua hanh khuc – 03:21
3 Ba Vua Len Duong – Tam Ca Dong Phuong – 04:20
4 Ba Vua Phương Đông – V.A – 02:27
5 Chua thuong loai nguoi – 01:56
6 Dạ Hành – Ân Phúc – 01:35
7 Le Hien Linh – Phanxico – Lm. Nguyen Sang – 05:02
8 Lễ Vật Dâng Chúa – V.A – 03:58
9 nhin goi sao – 04:54
10 Niem tin len duong – 04:33
11 Tam tinh hoa binh – 06:41