Album Nắng Hồng (các tác giả GPCT) Lm Pet TVV biên tập

print

2-Nắng hồng
4-Tuổi trẻ loan báo Tin Mừng
3-Ánh lửa bùng cháy
6-Tự nhủ
7-Ước mơ vào đời
9-Sống với nhau
8-Chúng tôi xin, chúng ta cho
10-Giesu con yêu Chúa
11-Hãy sống vui lên
12-Từ đối diện đến hiệp nhất
13-Về đây
14-Đời anh
16-Yêu thương ngày mới
15-Niềm vui mỗi ngày
17-Hãy nắm lấy vòng tay