Album Nhạc Thánh Ca: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

print

Album Nhạc Thánh Ca: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

  1. Lắng nghe lời Chúa – Mai Trang
  2. Tình yêu Chúa gọi tôi – Trần Ngọc
  3. Tình yêu Đức Kitô thúc bách con – Trần Ngọc
  4. Bao nhiêu hồng ân – Mai Thảo
  5. Gọi lời yêu thương – Gia Ân
  6. Như Thầy yêu thương -VA
  7. Ngợi ca tình Chúa – Xuân Trường
  8. Cho con vững tin – Mai Thảo
  9. Sai đi phục vụ – Diệu Hiền
  10. Gioan Phaolô II – Thanh Sử