Album Phục Sinh

print

Album Phục Sinh

  1. All Hát lên người ơi.
  2. Alleluia (Handel)
  3. Chúa hiển trị
  4. Con hãy nhớ rằng
  5. Cùng nhau ta hát
  6. Hãy hát mừng Chúa.
  7. Hoan ca Phục Sinh
  8. Khắp bốn phương trời