Album Thánh Ca Giáng Sinh 2021

print

Album Thánh Ca Giáng Sinh – Lời Ru Đêm Thánh

 1. Vũ Điệu Tây Nguyên – Thu Minh
 2. Chúa Ra Đời ( Oh holy night ) – Hiệp Anh
 3. Lời Ru Đêm Thánh – Kim Tuyến
 4. Đêm Thánh Vô Cùng – Hiệp Anh
 5. Bầu Trời Bê – Lem – Xuân Long
 6. Bê – Lem Ơi – Thuý Hằng Ft. Thu Huệ
 7. Vào Một Đêm Đông – Thế Duyệt Ft. Thanh Hoài
 8. Hang Bêlem – Nhóm Studio Thánh Ca
 9. Giáng Sinh Nơi Viễn Xứ – Thanh Hoài
 10. Giáng Sinh Trong Mái Nghèo – Diễm Tuyết
 11. Mùa Đông Mới – Hương Mai
 12. Thông Điệp Đêm Noel – Ngọc Ánh
 13. Huyền Diệu Đêm Thánh – Hương Mai
 14. Lạy Chúa Con Người Không Đạo – Lệ Hằng
 15. Bóng Nhỏ Giáo Đường – Lệ Thu
 16. Màu Xanh Noel – Huyền Trang
 17. Mùa Đông Của Anh – Phương Hồng