Album Thánh Thể

print

Album Thánh Thể

 1. Bí Tích Tình Yêu
 2. Chinh Mình Máu Chúa
 3. Chúa Mời Chúng Ta
 4. Con mến yêu
 5. Ðây Lòng Chúa
 6. Phút Than Thở
 7. Phút Linh Thiêng
 8. Ta Là Bánh Hằng sống
 9. Tantum Ergo
 10. Thánh Tâm
 11. Thờ Lạy Chúa