Album Thứ Năm Tuần Thánh

print

1 Bi tich tinh yeu – 06:55

2 chen dang – 04:48

3 Chính Mình Máu Chúa – Ái Trinh, Gia Ân – 06:11

4 Bai Ca Thuong Kho – Lm. Phuong Anh – Le Hang – 04:06

5 Dem xua tren nui – 03:44

6 Hay o lai trong Thay – 04:59

7 Luat yeu thuong – Lm. JB Nguyễn Sang – 05:48

8 Neu dep Lòng Cha – Ân Phúc – 06:43

9 Ngai rua chan con – 05:20

10 O lai voi con – 03:59

11 Tantum Ergo – Dang cap nhat – 01:34

12 Thanh Tam tho kinh – Lm.JB.Nguyen Sang – 05:03

13 Tho lay Chua – 04:57

14 vi chi co 1 tam banh – 05:30