Album Thứ Sáu Tuần Thánh

print

 1. Bao lần
 2. Canvê chiều buồn
 3. Chiều nao 
 4. Con đường nào
 5. Dân ta ơi
 6. Đáp ca Thứ 6 TT
 7. Đường Lên Can vê
 8. Em ơi ta sẽ..
 9. Giuđa
 10. Gà chưa gáy
 11. Hỡi không gian
 12. Mẹ đứng đó
 13. Người đã vì yêu
 14. Thập giá ngất cao
 15. Tưởng niệm Gôngôtha