Album Tiếng Nước Tôi

print

Album Tiếng Nước Tôi

 1. Gánh Lúa về
 2. Làng tôi 1
 3. Mẹ có hay chăng
 4. Nương Chiều
 5. Quê hương tôi
 6. Tình Hoài hương
 7. Về miền trung
 8. Việt Nam, Việt Nam
 9. Chiều ơi
 10. Làng tôi 2
 11. Nước non ngàn dặm