Album Tình Yêu Giáng Sinh

print

Album Tình Yêu Giáng Sinh

Lm Thái Nguyên

 1. Lời Vọng & Lời Giới Thiệu 0:06
 2. Chúa Xuống Đời 5:12
 3. Dâng Chúa Hài Nhi 10:24
 4. Tình Khúc Đêm Đông 15:22
 5. Đêm Tình Yêu 21:49
 6. Chúa Đã Giáng Sinh 25:36
 7. Chúa Đã Đến 29:45
 8. Một Chuyện Tình 34:16
 9. Đêm Đông Dâng Chúa 39:48
 10. Đêm Hồng Ân 44:22
 11. Chuyện Một Tình Thương 50:11