Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-07 tháng 03.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-07 tháng 03.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 01/03 – Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay. 02/03 – Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay. 03/03 – Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay. 04/03 – Thứ Năm đầu tháng. Tuần 2 Mùa Chay. 05/03 – Thứ Sáu đầu tháng. Tuần 2 Mùa Chay. …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 2 Mùa Chay B

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY Mc 9,2-10 A. Hạt giống… Tường thuật Chúa Giêsu biến hình nằm trong phần thứ 3 của quyển Tin Mừng Máccô, phần được các nhà nghiên cứu Thánh Kinh đề tựa là “Mầu nhiệm Con Người”. Tường thuật này lại đi liền sau lời Chúa Giêsu loan báo cuộc chịu nạn sắp tới (Mc 8,31-38). …

xem thêm

Giáo Huấn 14:  Trách Nhiệm Luân Lý Về Những Hành Vi Của Mỗi Người

Giáo Huấn 14  Trách Nhiệm Luân Lý Về Những Hành Vi Của Mỗi Người H. Chúng ta dựa vào đâu mà biết được một hành vi là tốt hay xấu, nặng hay nhẹ ? T. Chúng ta dựa vào ba điểm này: – Một là điều chúng ta chọn là tốt hay xấu. – Hai là mục đích chúng ta …

xem thêm

Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm B

Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm B  XIN BAN CHO CON ƠN BIẾN ĐỔI Từ biến hình có nghĩa là sự thay đổi về hình thể hoặc diện mạo. Các nhà sinh vật học gọi nó là sự biến hình (bắt nguồn từ từ tiếng Hy Lạp metamorphomai được sử dụng trong Tin Mừng …

xem thêm

Lời Chúa – Phương Thế Hữu Hiệu Giúp Đổi Mới Tâm Hồn

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B St 22,1-2.9a.10-13.15-18 ; Rm 8,31b-34 ; Mc 9,2-10 Lời Chúa – Phương Thế Hữu Hiệu Giúp Đổi Mới Tâm Hồn I.HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mc 9,2-10 (2) Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra …

xem thêm