Ba Vua Thờ Lạy Hài Nhi – Lý Chim Xanh

print

Ba Vua Thờ Lạy Hài Nhi 

Chúa Hiển Linh

Mt 2,1-12

Lý Chim Xanh  

Câu 1: Ba vua đi đến Bê-lem quỳ chào Giê-su. Đây hương, đây vàng dâng tiến cùng bao Mộc Dược. Lòng Ba Vua kính tin chính Ngài là con Cha giáng lâm trong đời nhân thế, để cứu, loài người đau thương.

Câu 2: Ba Vua tin Chúa. Tim con còn ngờ chi đâu, đêm thâu, con quỳ bên Chúa lòng sao nghẹn ngào. Nhìn Giêsu mến yêu nhân trần, Ngài sinh trong gió sương, con lòng đau nhói, Lạy Chúa, giờ này con tin!

Thiên Tình Khắt K14

Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ