Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: Lễ Mân Côi & CN 27 TN B.

print

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI:

Đáp Ca Lc 1, 46-55:

 

Dâng lễ: Cùng Mẹ dâng hiến:

 

Hiệp Lễ: Tâm tình Xin vâng:

 

Kết lễ: Lời Kinh Mân Côi:

 

CHÚA NHẬT 27 TN B

Đáp Ca: TV 127:

 

Hiệp lễ: Bài ca tình yêu.