Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: Thứ Tư Lễ Tro & CN 1 MC Năm B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: Thứ Tư Lễ Tro & CN 1 MC Năm B

THỨ TƯ LỄ TRO

Nhập lễ: Tâm tình sám hối: 

 

Đáp Ca: TV 50. 

 

Hiệp lễ. Đến với Chúa: 

****

CN 1 MC B

Nhập lễ: Lòng con sám hối: 

Đáp Ca: 

Hiệp Lễ: Cám dỗ trong đời: