Bình Ca 9: Chúa Hoà Bình – NS: Phạm Duy – CS: Duy Quang

print

ChuaHoaBinh-BinhCa9_PhamDuy

Nếu có ai giận dữ 
Nếu có ai bất hoà 
Nếu có ai lầm lỡ 
Rồi sinh ra khắt khe 
Sẽ đánh tôi một cái 
Tát tôi nơi má này 
Sẽ thấy tôi lặng lẽ 
Chìa luôn ngay má kia ! 
Lạy Chúa ! Lạy Chúa tôi ! 
Nhân ái ban xuống đời 
Lạy Chúa ! Lạy Chúa tôi ! 
Cho hiếu hoà khắp nơi. 

Đã thót mang tội gốc 
Gái hư thân não nùng 
Khóc giữa nơi quần chúng 
Nằm cho viên đá quăng 
Hỡi những ai ở đó ! 
Sẽ đóng vai phán toà 
Nếu tự thấy không tội lỗi 
Thì quăng viên đá coi. 
Lạy Chúa ! Lạy Chúa tôi ! 
Thương sót cho giống người 
Lạy Chúa ! Lạy Chúa tôi ! 
Không xét người ! Xét tôi ! 

Nếu thấy trên tiền đúc 
Nếu thấy trên những đồng 
Có khắc in hình dáng 
Hình vua La Mã nghiêng 
Đã đúc ra tiền thuế 
Sẽ César lấy về 
Khắp lũ chiên còn đó 
Trả về cho Chúa nghe ! 
Lạy Chúa ! Lạy Chúa tôi ! 
Thân xác ra với đời 
Lạy Chúa ! Lạy Chúa tôi ! 
Tim óc về với tôi 
Lạy Chúa ! Lạy Chúa tôi ! 
Nơi khó khăn kiếp người 
Lạy Chúa ! Lạy Chúa tôi ! 
Nhận Chúa là nỗi vui. 
Amen.