Các Bài Hát Thánh Lễ CN 21 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

print

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 21 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

Link tải về file nén zip:

 PDF NHAC CN 21 TN C

1-NL: Trèo lên cao sơn

2-SH: Chiều tím

3-ĐC : TV 116

4-Alleluia  6

5-DL: Lời trầm hương

6-HL: 1-Đường thập tự   2-Con đường Chúa đã qua

7-KL: Đường đi có Chúa.

TreoLenCaoSon Alleluia 6 Cau dap TV 116- CN21C chieu-tim-lm-duy-thien ConDuongChuaDaQua_vc duongdicoChua DuongThapTu_dvh loitramhuong