Các Bài Hát Thánh Lễ CN 26 TN B (Gợi Ý) – File PDF

print

CHÚA  NHẬT  26-TN B  :  HÃY BAO DUNG-ĐỪNG GANH TỊ

1-NL: Về nơi đây.

2-SH: Xin tha thứ tội con    2-Nguyện Chúa Chí ái

3-ĐC : TV 18B

4-Alleluia 1

5-DL: Lời chân thành

6-HL: 1-Tấm long bao dung.  2-Cũng một kiếp người

7-KL: Cảm tạ Chúa.

Alleluia 1 va 2 camtachua2_dmh Cau dap TV 18-B Cung mot kiep nguoi (Cung mot kiep nguoi co nguoi di tim chan ly...) LoiChanThanh_kl nguyenchuachiai tamlongbaodung-hmkdch Ve noi day (Chung con ve noi day dang ngan tieng ca...) xinthathutoicon-sd