Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 26 TN Năm A (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 26 TN Năm A (Gợi Ý)

1-NL : Trèo lên cao sơn

2-SH: Xin thương tha

3-ĐC : TV 24

4-Alleluia  3

5-DL:  Máu chiên bò

6-HL : Tình yêu trong hành động.  2-Cũng một kiếp người

7-KL : Lời cầu cho xứ đạo

Alleluia 3
Cau dap TV 24
Cung mot kiep nguoi (Cung mot kiep nguoi co nguoi di tim chan ly...)
loicauchoxudao
mauchienbo
tinhyeutronghanhdong-tn
TreoLenCaoSon
Xin thuong tha