Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 28 TN Năm A (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 28 TN Năm A (Gợi Ý)

1-NL : Đi về nhà Chúa

2-SH : Bài ca thống hối.

3-ĐC : TV  22

4-Alleluia  6

5-DL :  Lễ dâng

6-HL : 1-Chúa mời chúng ta.   2-Cho con đến với Ngài

7-KL : Con xin dâng Mẹ

Alleluia 6
baicathonghoi
Cau dap TV 22-CN 28A
ChoConDenVoiNgai_htpdd
Chua moi chung ta
ConXinDangMe_vc (Me oi truoc nhan Me con dang ve Me...)
divenhaChua-th
LE DANG