Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 30 TN Năm A (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 30 TN Năm A (Gợi Ý)

1-NL : Trăm triệu lời ca

2-SH : Nguyện Chúa chí ái

3-ĐC : TV 17

4-Alleluia 7

5-DL : Lạy Cha rất thánh

6-HL : 1-Đâu có tình yêu thương  . 2- Cũng một kiếp người

7-KL : Ta ra về

Alleluia 7 Cau dap TV 17 Cung mot kiep nguoi (Cung mot kiep nguoi co nguoi di tim chan ly...) daucotinhyeuthuong layCharatthanh-vd Ta ra ve A.V nguyenchuachiai TramTrieuLoiCa_td